- Mobilix når break-even i år 2001

Det nærmer seg break-even for den delvis franskeide danske mobiloperatøren Mobilix. Men selskapet rekker ikke sitt planlagte mål om pay back i 2003.

Det nærmer seg break-even for den delvis franskeide danske mobiloperatøren Mobilix. Men selskapet rekker ikke sitt planlagte mål om pay back i 2003.

Administrerende direktør Monique Moulle-Zetterström i Mobilix i Danmark presenterte de strategiske målene for selskapet under Den danske finansanalytikerforenings teleseminar i København mandag.

Ifølge Moulle-Zetterström regner Mobilix med å gå i break-even i år 2001. Pay back begynner først i 2007, ikke i 2003 som tidligere kommunisert til markedet, røpet Mobilix-sjefen.

Ifølge den danske næringslivsavisen Børsen, som siterer en melding fra Reuters, innrømmet Moulle-Zetterström at 1998 ble et vesentlig dyrere år enn beregnet, noe som blant annet skyldes økte kostnader forbundet med innføringen av flerbåndstelefoner.

- Vi forsøkte å selge dual band-telefoner til en høyere pris enn det vi tar for GSM 900-telefoner, men det viste seg ikke å være mulig. Nå er prisen i ferd med å gå ned, og vi forhandler med mobiltelefonprodusentene Nokia og Ericsson om å få ned prisen ytterligere, sa Moulle-Zetterström, ifølge Børsen.

Mobilix tok mange av sine konkurrenter på senga da selskapet med ett ble landsdekkende den 20. april i fjor. Da inngikk nemlig selskapet en partnerskapsavtale med Banestyrelsen som innebar at sistnevnte fikk en eierandel på 14 prosent av aksjene i Mobilix mot at Mobilix fikk tilgang til Banestyrelsens landsdekkende stamnett til transport av operatørens mobil- og fastnettjenester. I tillegg fikk Banestyrelsens direktør, Erik Elsborg, nestledervervet i Mobilix' styre. De øvrige 86 prosent av Mobilix-aksjene eies av France Telecom.

"Vareopptellingen" etter 1998 viser at Mobilix har passert 80.000 kunder - noe som kom overraskende på selskapets ledelse. For 1998 begynte trått, noe som førte til at Mobilix i august faktisk nedjusterte sitt mål om å nå 80.000 kunder innen utgangen av året til 50.000 kunder.

- At vi likevel nådde over 80.000 kunder betrakter jeg som meget tilfredsstillende, sier Monique Moullé-Zetterström.

I Norge samarbeider Mobilix med ElTele Øst. I juli i fjor ble det kjent at selskapene hadde inngått en rammeavtale " i hundremillionersklassen" med Nokia Telecommunications om bygging av faste telenett over hele Skandinavia.

Salgssjef Gunn Sakariassen i ElTele Øst repliserte da at "når nettet er i drift i januar, vil vi bli en alvorlig konkurrent til Telenor".

- Vi satser primært på bedriftsmarkedet, som banker og finansinstitusjoner. Kommuner er også en interessant målgruppe. Vi skal tilby våre kunder hele spekteret av teletjenester, uttalte Sakariassen.

Siden i sommer har det imidlertid vært svært stille om samarbeidet, som innebærer en femårig rammeavtale der Nokia skal levere blant annet svitsjeutstyr og den IN-plattformen for verdiøkende tjenester som kreves i integrasjonen mellom mobilnett og tradisjonell fastlinjetelefoni.

Det statskontrollerte franske televerket France Telecom kjøpte i april 1998 34 prosent av aksjene i ElTele Øst, og har opsjon på å kjøpe 51 prosent av selskapet. ElTele Øst er basert på Oslo Energi Tele og ble etablert i 1994. Hovedaksjonær er Oslo Energi Holding, mens øvrige eiere er Energiselskapet Asker & Bærum, Akershus Energi, Gjermå Energi og Hallingdal Kraftnett.

Til toppen