Mobilkunder er gull verdt

Mobilkundene i USA konsentreres i stadig færre selskap. Nå kjøper GTE 1,7 millioner mobilkunder fra Ameritech for 25 milliarder kroner - eller nærmere 2000 kroner per kunde. Samtidig er MCI WorldCom i forhandlinger om å kjøpe Nextel med sine tre millioner mobilkunder.

Mobilkundene i USA konsentreres i stadig færre selskap. Nå kjøper GTE 1,7 millioner mobilkunder fra Ameritech for 25 milliarder kroner - eller nærmere 2000 kroner per kunde. Samtidig er MCI WorldCom i forhandlinger om å kjøpe Nextel med sine tre millioner mobilkunder.

I januar kjøpte det britiske mobilselskapet Vodafone amerikanske AirTouch for 56 milliarder amerikanske dollar og etablerte dermed verdens største mobilselskap med 23 millioner kunder. Dette kan vise seg å være den første av flere større transaksjoner som involverer mobilselskap.

I MCI WorldComs tilfelle er det snakk om et selskap som er uten mobiltjenester i dag. Toppsjef Bernhard Ebbers har tidligere uttalt at det er Internett-siden som er mest interessant når det gjelder oppkjøp av nye selskap, ikke mobiltelefoni.

Nå kan det se ut som om strategien er endret siden stadig flere kunder benytter mobiltelefonen til å gjennomføre telefonsamtaler mellom delstatene i USA og internasjonalt. En av åtte mobilsamtaler som foretas går utenfor lokalområdene. Tall fra Yankee Group sier at andelen av mobilsamtaler som foregår utenfor lokalområdene vil vokse kraftig de neste årene, i tillegg til at Cellular Telecommunications Industry Association mener antall mobilkunder vil øke fra dagens 69 millioner i USA til det doble om fire år, eller fra en penetrasjon i dag på 25 prosent til 50 prosent.

Det er nettopp på samtaler utenfor lokalområdene MCI WorldCom har sin viktigste inntektskilde. Selskapet har derfor innledet samtaler med mobilselskapet Nextel Communications, som representerer tre millioner mobilkunder og en kapitalisert verdi på 11 milliarder dollar. Blant aksjonærene er Motorola og den ikke ukjente Craig McCaw som allerede er mobilmilliardær etter å ha solgt sitt forrige mobilselskap til AT&T. Tredje størst på rikstelefonimarkedet i USA er Sprint som har sitt eget mobilselskap, Sprint PCS, med vel tre millioner kunder.

Det er The Wall Street Journal som forteller at MCI WorldCom er ute etter Nextel.

Noen salgssum er ikke oppgitt.

Det som derimot er klart er at GTE betaler 3,27 dollar i kontanter for en del av Ameritechs mobilkunder, nærmere bestemt 1,7 millioner kunder i 20 ulike selskap. GTE er i fusjonssamtaler med Bell Atlantic og de to selskapene vil etter dette ha 13 millioner mobilkunder i USA. Et fusjonert selskap vil bli USAs største mobiloperatør. Fusjonen er ikke godkjent av amerikanske telemyndigheter.

Ameritech er i fusjonssamtaler med Bell-selskapet SBC og mobilsalget fjerner overlappingen som har eksistert mellom de to selskapene i enkelte markeder. Ifølge Ameritech vil dette øke sjansen for å få amerikanske føderale myndigheters aksept for en fusjon.

Til toppen