Mobillisens til 26 milliarder

Allerede førstkommende mandag klokken halv tre får markedet en antydning om interessen for det nye mobilsystemet. Da starter auksjonen av de fem britiske mobillisensene og analytikere venter rekordbud på UMTS-lisensene. Over 70 mobillisenser skal tildeles i Vest-Europa de neste to årene.

Allerede førstkommende mandag klokken halv tre får markedet en antydning om interessen for det nye mobilsystemet. Da starter auksjonen av de fem britiske mobillisensene og analytikere venter rekordbud på UMTS-lisensene. Over 70 mobillisenser skal tildeles i Vest-Europa de neste to årene.

Den britiske regjeringen har satt en åpningspris på vel 830 millioner dollar i åpningsbud for hver av de fem lisensene, men analytikere tror imidlertid at beløpet vil bli nærmere 2 milliarder pund, eller 26 milliarder kroner - for en lisens! Auksjonen vare fra to til seks uker, inntil alle fem lisenser er tildelt.

EU-kommisjonen har bestemt at den nye mobilstandarden skal være i virksomhet fra 1. januar 2002, noe som betyr at det de nærmeste to årene vil skje svært mye på det europeiske mobilmarkedet. Hvert land vil øke antall mobilnettlisenser med en eller to, noe som vil øke mobilkonkurransen fra dagens markeder som stort sett består av 2, 3 eller 4 aktører. I hele EU-området vil det ventelig bli delt ut over 70 UMTS-mobillisenser.

13 ulike teleoperatører har betalt et depositum på 50 millioner dollar for å la seg prekvalifisere til den britiske auksjonen. Telenor deltar ikke men det gjør finske Sonera gjennom et konsortium ledet av Richard Branson's Virgin Group.

Den britiske auksjonen er spesielt interessant fordi det er det første av de fem store europeiske mobil-landene som skal tildele mobillisenser, og auksjonen kan gi en indikasjon på hva aktørene mener om UMTS-lisensenes verdi.

Deltakerne på auksjonen er de fire etablerte mobilaktørene, Vodafone, Orange, BT Cellnet og One2One som blir utfordrer av disse ni; MCI Worldcom, NTL, SpectrumCo (konsortium ledet av Richard Branson), Telefonica, Crescent Wireless, irske Eircom, Epsilon Tele.Com, Australia's One.Tel og TIW.

I Skandinavia vil UMTS-lisensene tildeles etter en såkalt skjønnhetskonkurranse, der aktørene må fortelle hva de vil gjøre og blir vurdert ut fra det. Slik ble også de fire finske mobillisensene tildelt i mars i fjor.

I Norge vil Stortinget ventelig rundt påsketider bestemme seg for tildeling av fire lisenser som kan bli lyst ut i sommer eller tidlig høst, med tildeling senhøstes eller tidlig neste år. Blant aktørene som har meldt sin interesse er dagens GSM-lisensinnehavere Telenor Mobil og NetCom, og ventelig Telia som sannsynligvis får beholde sin norske mobillisens. Ut over det har følgende selskap varslet sin interesse; Tele 1 Europe, Bane Tele, Enitel, Tele 2, Teletopia og Priority Telecom. I tillegg kan andre selskaper som MCI være interessert, og det er også mulig at flere av aktørene vil samarbeide om en lisens.

I Sverige blir lisensene utlyst i vår og tildelt mot slutten av året, mens de danske lisensene forventes utlyst i høst og tildeles året etter. De fire finske lisensene ble tildelt Sonera, Radiolinja, Telia og Soumen Kolmegee (Tele 2 eier 20%).

Europa og UMTS:

Land Antall Roaming Form Utlysning Tildeling Åpning
Belgia (4)? Ja auksjon? Q1 00 i år 02
Danmark (4)? Ja individuell Q1 01? 01 02
Finland 4 tildelt ? individuell utført 1999 Q1.02
Frankrike (4)4 Ja ? Q1 00 Q2.00 Q1.02
Hellas (3)? Ja? auksjon ? ? ?
Irland (3)? ? ? ? 00 02
Italia (5)? Ja individuell Q2 00 Q3.00 02
Nederland (5)? Frivillig auksjon Q1 00 Q3.00 Q3.01?
Portugal (3)? ? individuell Q4 00 Q1.01 ?
Sveits (3)? ? auksjon? 1.7.00 Q4.00 1.1.02
Storbritannia 5 nasjonale Ja auksjon Q4.99 Q2.00 1.1.02
Spania (4)? ? auksjon 01 01 02
Sverige (4)? ? individuell Q2 00 Q4.00 02
Tyskland 6 Nei auksjon Q1 00 Q3.00? 02
Østerrike (4)? ? auksjon Q101? Q1.01 Q1.02
Norge 4? ? individuell Q3 00? 01 02
Sum 60-70

Kilde: UMTS Forum, Roam m.fl.

Til toppen