Mobilmarked mot strømmen

Operatøren Cosmote, der Telenor eier 30 prosent har gjort et raskt og stor innhugg i det greske mobilmarkedet, noe som gjør dette til et av de mer spennende markedene i Europa.

Operatøren Cosmote, der Telenor eier 30 prosent har gjort et raskt og stor innhugg i det greske mobilmarkedet, noe som gjør dette til et av de mer spennende markedene i Europa.

For Cosmote har gjort noe så andre operatører klarer, nemlig å ta betydelige markedsandeler som tredje mobiloperatør. De to største mobilselskapene startet begge tjenester i 1993 i konkurranse med hverandre.

Tradisjonell markedsleder har vært Panafon, der britiske Vodafone og France Telecom er hovedaksjonærer med henholdsvis 55 og 3 prosent. France Telecom har tidligere eid 20 prosent av selskapet men solgt seg betydelig ned.

Telestet har Telecom Italia Mobiles datterselskap Stet Mobile Holding NV som majoritetseier med 58,1 prosent etter tidligere å ha eid 75 prosent, mens Bell Atlantic sitter med 20 prosent. Cosmote eies av det delprivatiserte statlige teleselskapet OTE og Telenor med henholdsvis 70 og 30 prosent.

Markedet har opplevd sterk vekst siden Cosmote lanserte sine tjenester i 1998, og de to største operatørene sitter med en høy andel kontantkortkunder, Panafon med 57 prosent og Telestet med 62 prosent. Cosmotes kontantkortkundeandel er 36 prosent.

I Cosmote venter en i løpet av mars å bli landets nest største GSM-operatør. Ved utgangen av februar satt Cosmote med vel 1,2 millioner kunder.

Hellas Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Panafon 07.93 1.663.209 56 % 43 %
Telestet 06.93 1.182.751 72 % 31 %
Cosmote 03.98 1.000.000 233 % 26 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen