Mobilnett for enorme summer

Mens det er hard konkurranse om frekvenser for tredje generasjon mobiltelefoni, kan konkurransen for leveranser til mobilnett synes en annen. I Sverige har seks av ti mobilkonkurrenter valgt samme leverandør av infrastruktur; svenske Ericsson.

Mens det er hard konkurranse om frekvenser for tredje generasjon mobiltelefoni, kan konkurransen for leveranser til mobilnett synes en annen. I Sverige har seks av ti mobilkonkurrenter valgt samme leverandør av infrastruktur; svenske Ericsson.

Riktignok er det bare fire mobilnett som skal bygges i Sverige, men enn så lenge er det klart at Nokias eneste leveranse av mobilnett i Sverige er til Europolitan, men noen garantier gis ikke. Om UMTS forhandles det ennå, melder Europolitan. Telia får sin GSM-utrustning i hovedsak fra Ericsson. Og det kan bli situasjonen for den fjerde lisensen også i og med at seks av de ti søkerne til de fire svenske UMTS-lisensene har skrevet intensjonserklæringer med Ericsson om forhandlinger og leveranser av mobilnett, skriver Dagens Industri.

Ericsson og Nokia har i dag henholdsvis 40 og 30 prosent av markedet for GSM-infrastruktur og satser begge på å vokse inn i den nye UMTS-verdenen. Markedet for Vest-Europa alene kommer opp i 1500 milliarder kroner fram til 2012.

Vinnerne av mobillisensene i Sverige kan måtte investere så mye som 50 milliarder kroner i sine mobilnett over flere år, og det er dette aktørene konkurrerer om. Tilsvarende tall for Norge kommer opp i rundt 20 milliarder kroner, avhengig av hvor store geografiske områder aktørene skal bygge parallelle nett på. Flere av mobilnetteierne har nemlig tatt til orde for felles infrastruktur der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge fire nett ved siden av hverandre.

I Ericsson tror man det ikke skal by på problem dersom selskapet må levere infrastruktur raskt og i store volum.

I bransjen er det blitt vanlig at infrastrukturleverandører låner kundene pengene for innkjøp av mobilnett. Det at Lucent nylig fikk problem med ett av sine lån, skal enn så lenge ikke ha fått konsekvenser for Nokia eller Ericsson, som opplyser at kundene de har lånt penger til betaler det de skal. Ved siste årsskifte hadde Ericsson lånt ut 21 milliarder kroner til sine kunder.

Til toppen