Mobilnett i eget selskap

Styret i Telenor har vedtatt å skille nettdelen av Telenor Mobil ut i et eget selskap, Telenor Mobil Nett.

Styret i Telenor har vedtatt å skille nettdelen av Telenor Mobil ut i et eget selskap, Telenor Mobil Nett.

Telenor Mobil Nett as skal eie, drive og videreutvikle mobilnettet i Telenor, noe som blant annet inkluderer NMT og GSM-nettene. Selskapet skal være underleverandør til Telenor Mobil, og til andre aktører på makedet, og blir opprettet første kvartal neste år.

Tidligere teknisk direktør i NetCom, Stein Hansen, har fått jobben som leder av det nye selskapet.

er tilsatt som leder av det nye selskapet, som blir opprettet i 1. kvartal 1997. Stein Hansen er utdannet sivilingeniør fra NTH og kommer fra stillingen som teknisk direktør i NetCom GSM as, der han har vært i tre år. Hansen har tidligere arbeidet som forsker i Telenor og er en av pionerene i utviklingen av GSM-systemet. Han har spilt en sentral rolle internasjonalt i dette arbeidet siden 1986, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Til toppen