Mobilnettet «kan ikke være nøytralt»

Teleoperatører avviser nettnøytralitet som prinsipp for mobile nettverk.

Mobilnettet «kan ikke være nøytralt»

Teleoperatører avviser nettnøytralitet som prinsipp for mobile nettverk.

Sjefen for USAs teletilsyn FCC (Federal Communications Commission), Julius Genachowski, holdt i går en tale der han foreslo å lovfeste tilsynets anbefalinger om nettnøytralitet, og utvide dem slik at de også skal gjelde for mobile nett. (Se Nå kommer Obamas nettlov.)

Forslagene har møtt motbør fra mobiloperatører: De mener at mobilnettet må unntas fra prinsippet om nettnøytralitet, samtidig som de støtter at Internett skal være åpent.

Lovutkastet som Genachowski varslet er ennå ikke ferdig formulert. Prinsippene gjengis slik i amerikanske medier:

  • Forbruker skal ha tilgang til alt lovlig innhold på nettet
  • Forbrukere skal ha anledning til å benytte seg enhver applikasjon eller tjeneste lagt ut på nettet
  • Forbrukere skal kunne hente tjeneste gjennom ethvert apparat som ikke skader nettet
  • Internettilbydere skal ikke ha anledning til å blokkere eller forsinke konkurrenters nettjenester
  • De samme reglene skal gjelde for kablet og for trådløst nettaksess

Blant de store mobiloperatørene har AT&T uttrykt klarest motstand mot at prinsippene også skal gjelde trådløse nett. Ifølge amerikanske aviser har Verizon og Sprint svart unnvikende på direkte spørsmål om nettnøytralitet også skal gjelde mobilnett.

AT&Ts reaksjon gjenspeiler det faktum at mobilt båndbredde fortsatt er mangelvare.

I dag er deres mobilnettkunder underlagt regler som begrenser hvor mye data de kan laste ned over bestemte tidsrom. AT&T frykter at FCCs nye regler skal hindre dem fra å opprettholde slike regler, og at vanlige brukere da vil lide av at et mindretall kaprer svært mye båndbredde til nedlasting av tunge filer.

Tilsvarende hensyn ligger til grunn for norske mobiloperatørers nedlastingsgrenser. De frykter at fri nedlasting for alle vil føre til overbelastninger som går ut over både grunnleggende tjenester som e-post, nyhetssurfing og meldinger, og utviklingen av nye tjenester. Både Telenor, Netcom og ICE struper båndbredden til kunder som overstiger et visst antall gigabyte per måned. De mener operatørers adgang til å strupe båndbredde til tunge brukere er en forutsetning for å kunne utvikle nye tjenester. FCC mener altså at dette er brudd på prinsippet om nettnøytralitet.

En grunn til at AT&T er spesielt arg overfor FCC er erfaringene fra fjorårets auksjon av nye frekvensblokker for mobile nett.

En av disse blokkene gikk på billigsalg (til Verizon), nettopp fordi den var underlagt et krav om at operatøren måtte åpne frekvensene for ethvert apparat og enhver tjeneste. AT&T betalte langt mer for sine blokker, der prisen ble drevet i været fordi de ikke var underlagt det samme kravet. AT&T oppfatter følgelig at FCC endrer spillereglene etter at kortene er delt ut – og betalt for.

Bransjeorganisasjonen for mobiloperatører, CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association), kom med den samme kritikken mot FCC.

Der AT&T er åpen i sin kritikk, går Verizon og Sprint betraktelig stillere fram. Verizons uttalelse går ut på at prinsippene er ok, men at det ikke er noen grunn til å lovfeste dem. Man kan mistenke dem for å tenke at de kan strupe tunge brukere så lenge nettnøytralitet bare er et prinsipp og ikke kan håndheves ved lov. Uttalelsen til Sprint går ut på at de støtter et åpent internett, og ser fram til å arbeide med FCC. Da New York Times ba om en utdyping, nektet Sprints talsperson å si noe mer.

Politikere har også blandet seg inn i diskusjonen.

Seks republikanske senatorer har allerede rukket å fremme et forslag om å redusere bevilgningene til FCC, slik at de ikke får anledning til å «utvikle og implementere nye obligatoriske regler».

FCCs styre er politisk utnevnt, og består av tre demokrater og to republikanere. De tre demokratene støtter Genachowski, mens republikanerne sier de ikke er overbevisst om at det er noe stort problem at nettilbydere blokkerer eller senker trafikk i et slikt omfang at det må lovreguleres.

    Les også:

Til toppen