Mobiloperatørene bør ikke frykte krisen

Mye taler for at de bør greie seg bra de neste fem årene, mener Ovum.

Mobiloperatørene bør ikke frykte krisen

Mye taler for at de bør greie seg bra de neste fem årene, mener Ovum.

Analyseselskapet Ovum har publisert undersøkelsen Global Mobile Market Outlook: 2008-2013, som selges for 1575 euro.

Ovum peker på at flere faktorer avgjør utviklingen i markedet for mobiloperatørene, i tillegg til de generelt sett vanskelige økonomiske tidene. Teknologi, offentlig regulering og nye konkurrenter bidrar til at markedet endrer seg svært raskt.

Disse endringene medfører ifølge Ovum utmerkede muligheter for vekst de kommende fem årene. Forutsetningen er at operatørene er viser vilje og evne til å tilpasse seg.

Rapporten tar opp hvordan finanskrisen vil påvirke mobilmarkedene på kort sikt, hvilken virkning tilvekstmarkedene vil få, og hvilke følger nye aktører vil få for mobiloperatørenes strategi.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten:

  • Mobilmarkedet er forholdsvis motstandsdyktig mot negativ påvirkning fra makroøkonomiske faktorer. Tilvekstmarkeder vil bidra til global vekst. I modne markeder er mobile datatjenester i ferd med å ta av, og lite tyder på at denne veksten trues.
  • Tale vil fortsette å være hovedinntektskilden til operatørene. Taletjenester vil stå for 73 prosent av den samlede omsetningen i 2013.
  • Når det gjelder data er det vesentlige for operatørene å satse på aksess, ikke på egne innholdstjenester.
  • Etablerte globale operatører må være forberedt på at nye aktører vil gjøre seg gjeldende.

    Les også:

Til toppen