‒ Mobiloperatører bør bli bank

Kan tjene stort på betalingsformidling, tror Juniper.

‒ Mobiloperatører bør bli bank
Mobiloperatørenes faktureringssystemer utnyttes stadig oftere til betalingsformidling. I 2012 ble det formidlet transaksjoner for over 2,3 milliarder dollar. I 2017 ble dette øke til 13,1 milliarder dollar, ifølge Juniper. Bilde: Juniper

Mobiloperatører jakter på inntektskilder høyere opp i verdikjeden. En stund så innholdstjenester ut til å være en mulighet. Utviklingen har vist at brukere i stadig større grad tyr til operatøruavhengige innholdstjenester.

En fersk rapport fra Juniper Research ‒ Mobile Content Business Models: OTT & Operator Strategy & Forecasts 2013-2017 ‒ konstaterer at operatørenes andel av innholdsmarkedet er i fritt fall. På den andre siden kartlegger rapporten en alternativ inntektskilde: formidling av betaling for innhold og andre tjenester.

Juniper konstaterer at brukere synes det er greit å betale for tjenester over mobilregningen, særlig når det dreier seg om impulskjøp og mindre beløp. Det er som regel langt enklere å betale for en tjeneste der beløpet legges til mobilregningen, enn der man må ty til alternativer som kredittkort, tekstmelding, PayPal eller en eller annen form for virtuell valuta. Har tjenesteyteren avtale med mobiloperatøren, går det som regel med ett «klikk».

I utviklingsland er potensialet svært stort: Der er det 2,5 milliarder voksne uten bankkonto. I over 80 land utgjør voksne uten bankkonto flertallet av befolkningen i yrkesaktiv alder. I Indonesia har Microsoft innført betaling over mobilkonto for sin Windows Phone Store, i et samarbeid med operatøren XL Axiata, og bruker denne muligheten for betalingsformidling til å vinne et fotfeste i landet.

I Afghanistan gir Hawala-tjenesten til mobiloperatøren Etisalat tilgang til den digitale økonomien.
I Afghanistan gir Hawala-tjenesten til mobiloperatøren Etisalat tilgang til den digitale økonomien. Bilde: Nato TV

Juniper konstaterer at tjenesteleverandører som har inngått avtaler om betalingsformidling med mobiloperatører har opplevd en «dramatisk økning» i både antall betalingstransaksjoner og i gjennomsnittsverdi per transaksjon. Dette gjelder både modne markeder og utviklingsland.

I USA leverer Amdocs faktureringstjenester til flere mobiloperatører, og har en betalingsformidlingsavtale med Google Play, slik at brukere kan betale for seg over mobilabonnementet. Fra 2011 til 2012 ble antall transaksjoner som Amdocs prosesserte for Google Play tredoblet, og gjennomsnittstransaksjonens verdi økte med 33 prosent.

En tilsvarende utvikling har skjedd med applikasjonsforretningen BlackBerry World, ifølge Juniper.

Juniper har kartlagt disse trendene i både modne markeder og utviklingsland, og konstaterer at samlet sett ble transaksjoner for 2,3 milliarder dollar formidlet av mobiloperatører i 2012. Juniper tror dette vil øke med over 40 prosent i året framover, og nå 13,1 milliarder dollar i 2017.

Juniper mener mobiloperatørene må gripe muligheten som faktureringssystemene deres tilbyr til å satse på betalingsformidling, særlig i en tid da tradisjonelle teletjenester som tale og tekstmeldinger overtas av tale- og meldingsapper.

    Les også:

Les mer om: