Mobilpenetrasjonen passerer 59 prosent

Norge kan allerede ha passert en mobiltelefonpenetrasjon på 60 prosent, etter at den for to uker siden lå i underkant av 59 prosent. Kontantkort bidrar til den sterke veksten i markedet.

Norge kan allerede ha passert en mobiltelefonpenetrasjon på 60 prosent, etter at den for to uker siden lå i underkant av 59 prosent. Kontantkort bidrar til den sterke veksten i markedet.

Mobilsalget går som ei kule. Ikke bare fører det til mangel på mobiltelefonnummer, som digi.no skrev før helgen, men også til at Norge ligger i verdenstoppen i mobilpenetrasjon - det vil si antall mobiltelefoner i bruk per 100 innbyggere. I dag bruker nesten 59 av 100 nordmenn sin egen mobiltelefon. digi.nos prognose tyder på at dette tallet vil øke til 62 innen utgangen av året.

Både Telenor Mobil og NetCom har kunnet presentere salgstall som bidrar til å gjøre Norge til verdens nest mest mobilpenetrerte land, etter Finland.

30. september hadde det kommet til nesten 760.000 nye kunder i mobilmarkedet, hvorav 90 prosent knyttet til kontantkort.

Inkludert NMT er NetComs andel av veksten i mobilmarkedet i år 26 prosent, men øker til nesten 29 prosent om en bare ser på GSM-telefoni. I det totale GSM-markedet har NetCom en markedsandel per tredje kvartal på 30,6 prosent.

Administrerende direktør i NetCom, Terje Christoffersen, sier at trenden er at mobiltelefonen oftere blir folks primærtelefon.

- En prøver gjerne mobilnummeret før en prøver fastnummeret til en person, sier han.

I en prognose utarbeidet av Norsk Telecom, skriver administrerende direktør Tore Aarønæs at antall mobilkunder innen utgangen av 2001 vil ende på 3,1 millioner kroner. I så fall vil årets vekst flate ut i neste år.

Det er bare på GSM at antall mobilkunder vokser. De to NMT-nettene mister brukere.

Mobilpenetrasjon Norge pr første halvår 1999

Mobilnett 30.09.99 31.12.98 Endring Prognose 31.12.99
Telenor: GSM 1.659.667 1.259.940 399.727 1.800.000
NetCom: GSM 732.600 535.892 196.708 780.000
NMT 900* 109.405 167.167 (57.762) 90.000
NMT 450* 126.617 143.415 (16.799) 120.000
Sum: 2.628.289 2.106.414 757.896 2.790.000
Befolkning**: 4.473.600 4.445.000 4.500.000
Penetrasjon: 58,75% 47% 62%

*= NMT-nettene eies og drives av Telelenor.

**= Folkemengde per 1. oktober 1999. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Mobilkundekilder: Telenor og NetCom.

Prognosen per 31.12.99 er gjort for digi.nos egen regning basert på salget så langt i år.

Til toppen