Mobilpriskrig gir høy kundeavgang

Analyseselskapet IDC mener churn - eller kundeavgang - vil fortsette å være et stort problem for mobil-operatørene så lenge pris er den eneste konkurransefaktoren.

Analyseselskapet IDC mener churn - eller kundeavgang - vil fortsette å være et stort problem for mobil-operatørene så lenge pris er den eneste konkurransefaktoren.

Undersøkelser IDC har foretatt viser at der hvor kundeavgangen er høyest, er det prisforskjeller som er hovedårsaken til at kundene bytter operatør.

I følge IDC viser dette at abonnentene ser på pris som den faktoren som skiller operatørene fra hverandre. Mens operatørene neppe vil være i stand til å slippe unna priskrigen på en stund, bør de være i stand til å bruke verdiøkende tjenester for å øke kundelojaliteten.

IDCs analyse viser også at en del kunder etter en tid helt slutter å bruke mobiltelefonen. Overfor disse kundene mener IDC at operatørene må selge inn et behov for mobiltjenestene.

- Kostnadene knyttet til å rekruttere kunder koblet sammen med marginbildet betyr at kundeavgang kan "senke" de mest sårbare operatørene og skade andre operatører.

Til toppen