Mobilselskap sponser UMTS-utdanning ved NTNU

Mobilselskapet Broadband Mobile skal samarbeide med NTNU for å fremme kompetansen innen utvikling av fremtidens mobile kommunikasjonsløsninger. Avtalen forutsetter at selskapet tildeles en av de fire utlyste UMTS-lisensene.

Mobilselskapet Broadband Mobile skal samarbeide med NTNU for å fremme kompetansen innen utvikling av fremtidens mobile kommunikasjonsløsninger. Avtalen forutsetter at selskapet tildeles en av de fire utlyste UMTS-lisensene.

Broadband Mobile, som eies av det norske teleselskapet Enitel AS og finskeSonera, har inngått en samarbeidsavtale med fakultet for elektronikk og telekommunikasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet for å stimulere norsk forskning og utdanning innen tredje generasjons mobilsystemer (UMTS).


- Broadband Mobile ønsker å utvikle UMTS-tjenester av høy kvalitet til beste for sluttbrukerne. For oss er det derfor naturlig og viktig med et nært samarbeid med landets klart fremste norske forskningsmiljø innen mobil kommunikasjon, sier fungerende teknisk direktør i Broadband Mobile, Jan Møllerhaug i en pressemelding.

Mobilselskapet vil i første omgang bidra med rundt halvannen million kroner til finansiering av samarbeidet. Avtalen legger blant annet opp til at Broadband
Mobile skal bidra med forslag til relevante prosjekt- og hovedoppgaver, tilby sommerjobb for studentene og utvikle et trainee-program hvor kandidatene ansettes av Broadband Mobile.

- Samarbeidet gjør at vi kan dra nytte av den kompetanse NTNU rår over, samtidig som vi bidrar til forskning og kompetanseheving som har direkte
relevans for bransjen og sluttbrukerne, sier Møllerhaug.

NTNU har, ifølge pressemeldingen, drevet med aktiv forskning innen mobil og trådløs kommunikasjon siden tidlig på 80-tallet, og var sentrale i utviklingen av GSM-systmet i Norge.

Andrew Perkis, som er forsker ved NTNU, sier det er nødvendig med et nært samarbeid med telebransjen for at forsknings- og utviklingsnivået på nye mobile kommunikasjonssystemer skal opprettholdes.

- Det er viktig at sivilingeniør- og forskerutdanningen har omfang og kvalitet som tilfredsstiller brukernes behov. Ved å gi studentene økt forståelse for operatørenes oppgaver og utfordringer styrker vi deres kompetanse, mener Perkis.

Han er også opptatt av at operatørene som skal bygge og drive UMTS-nett må være bevisst på hva de skal fylle nettet med.

- Broadband Mobile viser med dette at de ser verdien av relevant forskning for å utvikle nødvendig innhold og tjenester til UMTS-nettet. Å stimulere
utdanningen av kommende eksperter på mobil kommunikasjon er fremtidsrettet og offensivt, sier Perkis.

Avtalen gjelder for minimum tre år, og forutsetter at Broadband Mobile tildeles en av de fire utlyste UMTS-lisensene.

Til toppen