Mobilselskapene selger mye dårligere enn før

Kundetilveksten avtar kraftig for Europas to største mobiloperatører, Vodafone og Orange. Konsernsjef i Vodafone, Chris Gent (bildet), må konstatere at selskapene bare klarte å skaffe fire millioner nye kunder i Q3 - den laveste kvartalsveksten på flere år.

Orange, som har France Telecom som hovedaksjonær, fikk halvannen million flere kunder i tredje kvartal, og sitter nå med totalt med 37 millioner kunder.

Det største markedet er Storbritannia der selskapet sitter med totalt 12,2 millioner aktive kunder, mens hovedrivalen Vodafone har et par hundre tusen færre.

Orange gleder seg også over å skaffe seg flere kunder i Storbritannia enn Vodafone, som derimot på global basis sitter med langt flere kunder enn Orange - nærmere bestemt 96 millioner regnet etter selskapets andel av kunder i selskap som ikke er heleide.

Orange har nå erstattet sitt sterke franske varemerke Iteris med det britisk-klingende Orange, men klarer likevel å øke med over 600.000 franske kunder i siste kvartal.

Kundenedgangen er påtakelig fra første kvartal da Orange skaffet seg 1,2 millioner nye mobilbrukere.

Det langt større Vodafone, som har sine største kundebaser i Storbritannia, Tyskland og Italia, samt Japan kan nå skilte med over 200 millioner mobilkunder når man tar med selskap der Vodafone eier andeler i.

I motsetning til Orange har Vodafone en sterk tilstedeværelse i USA gjennom sitt eierskap i mobilselskapet Verizon Wireless, som alene sitter med 12,7 millioner kunder.

Konsernsjef i Vodafone, Chris Gent, sier i en pressemelding at selskapet opplever en churn (frafall av kunder i eksisterende kundemasse, red.anm.) under forventet nivå, noe som bidrar til en kundetilvekst i inneværende år på vel 20 prosent.

Til toppen