Mobilselskaper starter ny omfattende helseundersøkelse

Japans fire største mobiltelefonselskaper går sammen om å gjennomføre en undersøkelse for å finne ut om stråling fra mobiltelefoner kan være helseskadelig.

Japans fire største mobiltelefonselskaper går sammen om å gjennomføre en undersøkelse for å finne ut om stråling fra mobiltelefoner kan være helseskadelig.

De fire mobilselskapene - NTT DoCoMo, J-Phone, KDDI og Tu-ka Cellular Tokyo - gjennomfører undersøkelsen som et svar til brukere som har ytret bekymring for hvorvidt deres mobilbruk er skadelig, skriver Reuters.

En rekke undersøkelser er gjennomført i offentlig og privat regi rundt om i verden de siste årene, men resultatene spriker (se relaterte saker nederst i denne saken). I fjor gikk dessuten Verdens helseorganisasjon (WHO) ut og sa at man ikke kunne avvise en mulig sammenheng mellom kreft og mobiltelefonbruk, WHO tok derfor til orde for ytterligere forskning på området.

De japanske teleselskapene forteller at første steg blir å undersøke effekten av radiobølger på celler og genetisk nivå. Forskningen, som allerede er iverksatt av DoCoMo, forventes å ta omlag fire år for å kunne frembringe klare konklusjoner, opplyser selskapet.

Alle eksperimenter skal gjennomføres av Mitsubishi Chemical Safety Institute, en enhet underlagt Mitsubishi Chemical, for å sikre undersøkelsens objektivitet.

Les også:

Til toppen