Mobilskatt kan kreve ni telefonsifre

Post- og teletilsynsjef Willy Jensen frykter at den nye mobilskatten kan skape et behov for flere telefonnumre.

Post- og teletilsynsjef Willy Jensen frykter at den nye mobilskatten kan skape et behov for flere telefonnumre.

Den nye regjeringen har pålagt en jobbmobilskatt som kan få slitsomme konsekvenser.

Fra i år vil en arbeidstaker beskattes med et påslag på opptil 4 000 i inntekten per år for mobiltelefon, og opptil 6 000 kroner dersom brukeren har både mobiltelefon og bredbånd dekket av arbeidsgiver.

Mange arbeidstakere som i dag har èn mobil for både privat og jobb, kan nå tenkes å ville anskaffe seg et ekstra abonnement som bare brukes på jobb for å slippe skatten.

Nå er Post- og teletilsynet )PT) bekymret for hvilke konsekvenser de nye skattereglene kan få for nummerplanen.

Det er PT som har ansvaret for å planlegge hvilke nummerserier som brukes til ulike formål. Det er allerede knapt med ledige mobilnumre.

Derfor må PT nå vurdere å gå over til nisifrede numre.

Direktør i PT, Willy Jensen, mener det er teknisk vanskelig å benytte andre nummerserier.

- Dersom man først får forrykket en så viktig del av nummerplanen som mobilnumre, vet vi ikke hva konsekvensen blir for den øvrige delen av nummerplanen, sier han til Aftenposten.

IKT-Norge anslår at over en million nordmenn blir rammet av denne ekstraskatten, som skal gi 980 millioner kroner ekstra i statskassen neste år.

    Les også:

Telenor har flere ganger vært i kontakt med Finansdepartementet og oppfordret dem til å ta en evaluering av ordningen.

Til toppen