Mobilstråling under grenseverdien

En finsk undersøkelse av 16 mobiltelefoner viser at alle stråler mindre enn den vedtatte grenseverdien.

En finsk undersøkelse av 16 mobiltelefoner viser at alle stråler mindre enn den vedtatte grenseverdien.

Den finske strålevernsmyndigheten STUK (engelsk oversettelse: Radiation and Nuclear Safety Authority) har offentliggjort en undersøkelse av strålingen fra 16 nye mobiltelefoner, produsert av Nokia, Motorola, Samsung, Siemens og Sony Ericcson.

STUK målte hvor mye av stråleenergien fra mobiltelefonene som ble absorbert av brukerens hode under normal bruk.

Den anbefalte grenseverden er 2 watt per kilogram.

Målingene i 2004 supplerer tilsvarende målinger av 12 mobiltelefoner utført i 2003.

STUK sier målingene viser at den absorberte strålingen varierer fra 0,45 til 1,12 watt per kilogram.

Mikrobølger fra mobiltelefoner varmer brukerens hode. Undersøkelser tyder på at det fører til små endringer på cellenivå, men ingen undersøkelse konkluderer med helsefare.

STUK vil i år også måle stråleabsorpsjon ved bruk av 3G-telefoner.

    Les også:

Til toppen