Mobilsubsidering reduserer konkurransen

Men gir også raskere utbredelse av nye teknologier, viser to nye rapporter.

Mobilsubsidering reduserer konkurransen

Men gir også raskere utbredelse av nye teknologier, viser to nye rapporter.

Post- og teletilsynet (PT) har sett nærmere på effekten og konsekvensene av subsidering av mobiltelefoner i forbrukermarkedet.

De har fått Teleplan og Copenhagen Economics til å se på problemstillingen, og resultatet foreligger i to rapporter.

Den ene konkluderer med at subsideringen representerer en etableringsbarriere som ser ut til å redusere konkurransen, mens den andre peker på at subsideringen av mobiltelefoner kan føre til økt innovasjon.

Det har vært vanlig i mange år å subsidere mobiltelefoner i bytte mot at forbrukeren binder seg til å være abonnement i en periode, som regel 12 måneder. Kjøpsprisen blir lavere, men det tar mobiloperatørene igjen på den månedlige avgiften eller gjennom ringeminuttene.

Teleplans rapport er fokusert på hvordan subsideringen påvirker konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet, mens Copenhagen Economics har sett på hvordan subsideringen kan gi innovasjonseffekter hos mobiloperatørene. Ett eksempel som trekkes frem, er at nye teknologier som 3G kan få en raskere utbredelse som en følge av subsidering.

Med utgangspunkt i de to rapportene, bruker Teletilsynet den nye iPhone som et eksempel. Den er ikke omtalt i rapportene, men den er relevant fordi det er en telefon som subsideres i bytte mot abonnementsbinding og det er en mobil som forventes å løfte bruken av blant annet mobil datasurfing.

Tall som Netcom har fått fra Apple om iPhone-bruk i USA, viser at iPhone-brukere laster opp og ned 10 ganger så mye data over mobilen som en gjennomsnittlig bruker.

- Når brukerne tar i bruk nye tjenester, får mobiltilbyderne incentiver til å øke sine investeringer i tilknyttet teknologi. I et slikt lys kan subsidiering av og bindingstid på iPhone sees som en pådriver til økt innovasjon både av teknologi og tjenester, skriver teletilsynet på sin hjemmeside.

På den annen side er iPhone et produkt som i Norge selges eksklusivt av én tilbyder, og som kun selges med bindingstid.

- Eksklusive avtaler og bindingstid kan derfor også bidra til en demping av konkurransen gjennom de mekanismer som er beskrevet i rapporten fra Teleplan, skriver Teletilsynet.

Her kan du selv laste ned og lese rapportene fra Teleplan og Copenhagen EconomicsTeletilsynets hjemmeside.

Til toppen