Mobilsurfere er ikke anonyme

Visste du at teleoperatørene gir bort nummeret ditt?

Mobilsurfere er ikke anonyme
Mobilen er stadig oftere brukt også til surfing på web. Ikke alle har fått med seg at du da kan bli identifisert av teleoperatøren, som gir nummeret til tredjepart. Bilde: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images/All Over Press

Flere føler seg lurt etter å ha deltatt i konkurranser på websider via mobiltelefonen eller nettbrett med mobilabonnement.

Deltakelsen har nemlig utløst abonnement på en kostbar SMS-tjeneste, uten at kunden har fått med seg hva som skjedde.

Bestillingen krever verken at du oppgir telefonnummer eller andre opplysninger. Du trykker bare på en knapp.

Teleoperatørene kan nemlig identifisere deg overfor samarbeidspartnere helt automatisk. I disse mobile tider kan det være grunn til å minne om følgende: Ingen surfer anonymt i mobilnettet.

– Det du tar opp her, er praksis blant mobiloperatørene i Norge, en praksis som går tilbake til 2001, sier informasjonssjef Anders Krokan i Telenor til digi.no.

Da snakker vi om såkalte CPA-avtaler (content provider access) som lar tredjepart selge ringelyder, spill og andre innholdstjenester på en enkel måte.

- Vanlig praksis, sier Anders Krokan i Telenor om identifisering av mobilbrukere overfor tredjepart.
- Vanlig praksis, sier Anders Krokan i Telenor om identifisering av mobilbrukere overfor tredjepart.

Teknisk fungerer dette ved at tilbyder får en kryptert nøkkel av kundens mobilnummer fra Telenor, eksempelvis. Når en mobilbruker har gjennomført det som oppfattes som et «kjøp» så takserer tilbyder kunden ved å sende denne nøkkelen til teleoperatøren.

I retur får de telefonnummeret i ukryptert form, slik at de kan sende en tekstmelding for «å ta betalt» og bekrefte handelen med kvittering.

Forbannet kunde

digi.no har pratet med en mann som ble trukket 600 kroner for å ha mottatt fire tekstmeldinger fra tjenesten myquiz2win.com levert via Sendega AS. Merk at tjenesten fungerer ulikt avhengig av hvilken teleoperatør du bruker.

Kunden er forbannet og hevder han aldri hadde til hensikt å melde seg på tjenesten.

Den saken løste seg etter en klage. Men svært ofte gir Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon ikke medhold i slike saker.

– Det stemmer at vi har kreditert kunden basert på brudd på avtalen mellom Telenor og innholdsleverandøren, knyttet til prisinformasjon og markedsføring av tjenesten, sier Anders Krokan.

Kunden som ønsker å være anonym stiller seg imidlertid tvilende til om praksisen med å identifisere brukere overfor tredjepart kan være tillatt etter personopplysningsloven.

– Meg bekjent har det ikke vært et tema at dette bryter med personvernloven. Det viktige spørsmålet er hvordan tjenesten markedsføres, altså hvordan får kunden informasjon om vilkår og priser, sier informasjonssjef Krokan i Telenor.

Atle Årnes er fagdirektør teknologi i Datatilsynet.
Atle Årnes er fagdirektør teknologi i Datatilsynet.

Greit for Datatilsynet

Datatilsynet har sett på problemstillingen, men ser ikke at praksisen utgjør noe lovbrudd.

– Man skal bli informert når det hentes ut personopplysninger og hva det brukes til. Det forstår jeg er gjort i dette tilfellet, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

Han tviler derimot på om folk flest er klar over de kan bli identifisert, og altså gjennomføre kjøp fra mobil eller nettbrett ved å delta i en konkurranse på en webside.

– Det er nok folk ikke oppmerksomme på, nei. Men jeg må legge til at når du har et 3G-abonnement på enheten så blir det nærmere en mobiltelefon enn en pc. Dette er viktig for folk å huske på, sier Årnes.

Årnes råder alle som ikke ønsker å bli identifisert av CPA-tilbydere å kontakte teleoperatøren sin, for å benytte seg av muligheten for å sperre all tilgang til mobile innholdstjenester.

Strenge regler

Sendega AS tilbyr løsninger for brukerbetaling med SMS. En håndfull selskaper driver abonnementstjenester via dem, opplyser de. Sendega sørger for å fakturere sluttkundene.

Daglig leder Stian Laursen Skoglund i Sendega stiller seg uforstående til at noen kan føle seg lurt til å bestille noe de egentlig ikke ønsker.

– Det er veldig strenge regler satt av både forbrukerrådet og teleoperatørene for hvordan mobiltjenester skal markedsføres, og spesielt når det gjelder abonnement, sier Skoglund.

Når man skal melde seg på en tjeneste må man trykke på en knapp med prisinformasjon. Det utløser også en SMS-kvittering, forklarer han.

Han bekrefter imidlertid at de «opplever noen klager fra kunder som har meldt seg på en tjeneste og senere angrer».

– Det er lett å si at man er lurt, men prisinformasjon skal være tydelig, sier Skoglund.

MyQuiz2Win er en tjeneste fra tyske Ordanduu GmbH. Ifølge Skoglund har de brukt både norske advokater og rådgivning fra Sendega for å sørge for at de forholder seg til alt av krav som teleoperatørene stiller.

Det skal ifølge Sendega-sjefen ikke være mulig å la seg lure til kjøpe slike abonnementstjenester uforvarende. For kvitteringen som kommer må også bekreftes av kunden med enda en tekstmelding.

Han gir oss følgende oppsummering av prosessen med å bestille en abonnementstjeneste gjennom CPA:

1. Kunden åpner websiden. Her skal prisinformasjonen være synlig.

2. Knapp for å registrere seg skal inneholde pris i parantes.

3. SMS sendes så til kunden. Den ser eksempelvis slik ut: «Svar JA på denne meldingen for din sjanse til å vinne (produktnavn)! KS: 81510040, 150kr/uke 1SMS, abonnement og autofornyelse. Denne meldingen er gratis

4. Kunden svarer så SMS med kodeordet JA.