Mobilt utstyr kan spare enorme summer

Den danske stat og Accenture viser hvordan mobilt utstyr kan spare offentlig sektor for enorme summer. Her er tallene:

I sine innspill til statsbudsjettet for 2005 har det danske Finansdeparementet lagt frem en utredning om effektivisering av offentlig sektor med IT.

Rapporten er laget i samarbeid med Accenture. I motsetning til mange andre forslag om bruk av IT i offentlig sektor som presenterer veldig omfattende og ofte vage planer/mål, er den danske utredningen svært fokusert.

Den tar for seg hvordan offentlige ansatte som er mye ”i felten” kan spare tid hvis de fikk riktig mobil IT-utstyr. Dette ansatte fra så forskjellige grupper som hjemmesykepleien, branninspektører, feiere, matkontroll, arbeidstilsyn og en rekke andre funksjoner.

Konklusjonene faller neppe i smak hos aktører som LO. Den danske rapporten anslår nemlig at av dagens 80.000 forskjellige ”felt”-arbeidere kan man kvitte seg med hele 20.000.

I tillegg til denne kalkylen kommer veldig mange av de ansatte på sykehus som i sitt arbeid kan regnes som mobilt ansatte.

Analysene er basert på studier Accenture har gjort at hver enkelt type yrke og deres hverdag. Hovedkonklusjonene er at mer effektiv forberedelser, logging ute og etterarbeide kan redusere tidsforbruket med 8-15 prosent.

Årsaken til dette er at disse yrkesgruppene i dag stort sett bruker skjema og annet papir når de utfører sine jobber. Dette fører til at de ikke kan eller det går å finne historisk informasjon i for eksempel journaler. Når inspeksjon eller pleie er gjennomført, må den ansatte vende tilbake til kontoret og bruke mye tid på å legge inn informasjonen i stasjonære IT-systemer.

Anslaget på 8-15 prosent er forsiktig. Accenture påpeker at man i USA og andre land finner finner høyere tall, gjerne opp mot 30 prosent økt effektivitet med bruk av mobil IT. I tillegg til muligheter for å spare penger vil IT-systemene øke kvaliteten.

Dette gjør at investeringer i IT-systemer i slike sammenhenger kan lønne seg allerede etter et eller to år, mener det danske Finansdepartementet.

Kostandene vil variere, men de fleste etater har eller er i ferd med å innføre IT-systemer for sin drift og saksbehandling. To eksempler viser at å knytte dem til lommemaskiner (PDAer), bærebare Pcer eller kanskje TabletPC-er ikke er avskrekkende.

Arbeidstilsynet i Danmark brukte 600.000 kroner på å skape mobile løsninger for sine fem heiskontrollører, mens Fødevaredirektoratet (Mattilsynet) brukte 9,2 millioner for å gjøre det samme for sine 260 inspektører.

Her kan du lese hele den danske Finansdepartement/Accenture-rapporten

Les mer om:
;