Mobiltelefon-forbud gjelder fra 15. mars

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og hans departement fastsatte fredag den nye forskriften i vegtrafikkloven som gjør det forbudt for bilførere å benytte håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og hans departement fastsatte fredag den nye forskriften i vegtrafikkloven som gjør det forbudt for bilførere å benytte håndholdt mobiltelefon under kjøring.


Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget tidligere i desember, men endelig fastsatt i statsråd på slottet fredag.

Ikke lovlig
Lovforskriften gjøres gjeldende fra 15 mars 2000, og innebærer at du som sjåfør må ha en håndfriløsning for mobiltelfonen dersom du skal benytte mobiltelefon under kjøring.Overtredelse av forbudet
vil føre til en bot på 500 kroner.

Lovlig
- Jeg vil understreke at det bare er sjåførens bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring som vil bli regulert. Dersom motorvognen står i ro, vil selvsagt også føreren lovlig kunne bruke håndholdt mobiltelefon. Passasjerers bruk av mobiltelefon vil ikke bli omfattet av forskriften, poengterer politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Torunn E. Kvisberg, i en pressemelding.
Til toppen