Mobiltelefon kan gi lymfekreft

Storbruk av mobiltelefoner øker sjansene for å få lymfekreft. Dette viser studier australske forskere har gjort.

Storbruk av mobiltelefoner øker sjansene for å få lymfekreft. Dette viser studier australske forskere har gjort.

Forskerne har forsket på mus og elektromagnetiske spenninger. Resultatene forteller at personer som lar seg utsette for stråling fra mobiltelefoner har større sjanser for å få lymfekreft enn andre.

Blant forsøksmusene økte kreftilfellene fra 22 til 43 prosent etter at dyrene daglig ble utsatt for en times stråling fra mobiltelefon over en periode på halvannet år.

Det er avisen Daily Telegraph som skriver om forskningsresultatene som nylig ble lagt fram i Australia. Det er igangsatt mange undersøkelser for å finne ut om bruk av mobiltelefon fører til risiko for helseskader, og denne undersøkelsen er den som gir de klareste signalene på at regelemssig bruk av mobiltelefon øker faren for kreft.

Til toppen