Mobiltelefon som bedriftens interntelefon

Telefonselskapet lanserer mobiltelefon som en integrert del av bedriftens telefonsystem.

Telefonselskapet lanserer mobiltelefon som en integrert del av bedriftens telefonsystem.

Telecom Europe lanserer en mobil internlinje som hevdes å gi like tjenester uavhengig av hvilken terminal man bruker, enten det er systemtelefon, mobiltelefon eller fasttelefon.

Løsningen tar alle tjenestene i hussentralen til brukerens mobil- eller hjemmetelefon. En hvilken som helst telefon kan knyttes opp mot Telecom Europe og brukeren har kun behov for ett telefonnummer.

”Fullverdig mobilitet handler ikke bare om å snakke i telefon, men også tilgang til tjenestene som finnes i bedriftens telefonsystem. Ansatte som benytter denne mobiltelefon kan få tilgang til de tjenester som å svare kontortelefon, sette over samtaler, sette opp konferanser og andre tjenester som tradisjonelt har vært tilgjenglig på kontoret, sier systemansvarlig Erik Øie i Telefonselskapet.

Til toppen