Mobiltelefon som bedriftens interntelefon

Telefonselskapet lanserer mobiltelefon som en integrert del av bedriftens telefonsystem.

Telecom Europe lanserer en mobil internlinje som hevdes å gi like tjenester uavhengig av hvilken terminal man bruker, enten det er systemtelefon, mobiltelefon eller fasttelefon.

Løsningen tar alle tjenestene i hussentralen til brukerens mobil- eller hjemmetelefon. En hvilken som helst telefon kan knyttes opp mot Telecom Europe og brukeren har kun behov for ett telefonnummer.

”Fullverdig mobilitet handler ikke bare om å snakke i telefon, men også tilgang til tjenestene som finnes i bedriftens telefonsystem. Ansatte som benytter denne mobiltelefon kan få tilgang til de tjenester som å svare kontortelefon, sette over samtaler, sette opp konferanser og andre tjenester som tradisjonelt har vært tilgjenglig på kontoret, sier systemansvarlig Erik Øie i Telefonselskapet.

Til toppen