Mobiltelefonen frikjernt for kreftfare

En dansk undersøkelse av 420.000 abonnenter frikjenner mobilen for kreftfare.

Mobiltelefonen frikjernt for kreftfare

En dansk undersøkelse av 420.000 abonnenter frikjenner mobilen for kreftfare.

Danske Kræftens Bekæmpelse har gjennomført en stort anlagt undersøkelse for å kartlegge i hvilken grad bruken av mobiltelefoner påvirker risikoen for å få kreft.

Undersøkelsen er nettopp publisert i Journal of the National Cancer Institute: Cellular Telephone Use and Cancer Risk: Update of a Nationwide Danish Cohort.

Undersøkelsen er en «utvidet oppfølging» av 420 095 dansker som fikk sitt første mobilabonnement i årene mellom 1982 og 1995. Gruppen er fulgt opp i forhold til det nasjonale danske kreftregisteret helt fram til ut 2002. I gruppen ble det avdekket 14 249 tilfeller av kreft.

Undersøkelsen slår fast at mobilbrukere ikke er utsatt for overhyppighet av verken hjernesvulst, svulst på hørselsnerven, svulst i spyttkjertel, svulst i øye eller blodkreft.

Overhyppighet er ikke påvist blant dem som har hatt mobiltelefon i minst ti år. Faktisk var det relativt færre tilfeller av hjernesvulst blant mobilbrukere enn blant ikke-brukere. Forskjellen er ikke signifikant.

Det er heller ingen tegn på at hyppighet av kreft øker i takt med hvor mange år man bruker mobiltelefon.

Det er belegg for å påstå at krefttyper relatert til røyking er lavere blant menn med mobilabonnement enn blant menn uten, mens det motsatte er tilfelle for kvinner. Undersøkelsen peker på at folk som fikk mobilabonnement på 1980-tallet generelt sett hadde høyere inntekt enn gjennomsnittet i befolkningen, og at folk som tjener mindre, røyker mindre.

Konklusjonen i undersøkelsen er utvetydig: «Enhver tett forbindelse mellom kreftrisiko og bruk av mobiltelefon kan utelukkes.»

I et intervju med Jyllandsposten tar Joachim Schüz, leder av «Statistik og Epidemiologi» i Kræftens Bekæmpelse og ansvarlig for undersøkelsen, likevel et forbehold. Han understreker at kreft er en sykdom som oppstår langsomt, og noen ganger ikke slår ut før om 20 til 30 år.

– Man kan ikke frikjenne mobiltelefonen fullstendig, selv om dette studiet er så stort som man overhode kan få til i Danmark. For mobiltelefoner har bare vært utbredt i 10 til 15 år, og i undersøkelsen kan vi ikke se hvem som bruker mobiltelefon mest.

Schüz understreker samtidig at han ikke har noen tro på noen endring over sikt, i og med at det ikke er noe i undersøkelsen som tyder på at kreftrisikoen skulle øke med antall år man har brukt mobiltelefon.

For å få full visshet, fortsetter Kræftens Bekæmpelse med to undersøkelser.

Den ene skal skille mellom hyppige og ikke-hyppige mobilbrukere og vurdere kreftrisikoen ut fra det. Den andre skal se nærmere på hvordan krefthyppighet blant barn og ungdom påvirkes av mobiltelefonbruk.

En merkelig observasjon i undersøkelsen er at kvinner som har brukt mobiltelefon over lang tid har 30 prosent overhyppighet av livmorkreft. Schüz avviser at mobiltelefonbruk kan være årsaken.

– [Livmorkreft] skyldes infeksjonssykdommen Human Papilomma Virus (HPV), som man får av hyppige forskjellige seksuelle kontakter. Man må tro, at de kvinnelige mobiltelefonbrukerne har været mer seksuelt aktive end resten av befolkningen, men det er ren gjetning, sier Schüz til Jyllandsposten.

    Les også:

Til toppen