Mobiltelefonen redder mange liv

Mobiltelefonen har mye av æren for at antall trafikkdrepte er på vei ned, mener Vegdirektoratet.

Mobiltelefonen har mye av æren for at antall trafikkdrepte er på vei ned, mener Vegdirektoratet.

- Mobiltelefonen gjør det mulig å melde fra om trafikkulykker raskere enn før. Vi er sikker på at dette har hatt positiv effekt på dødstallene, sier Finn Harald Amundsen, leder av trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, til Dagsavisen.

Forsker Torkjell Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og Kristin Øyen hos Trygg Trafikk har også inntrykk av at mobilen bidrar til lavere dødstall på veiene.

Andelen som bruker mobiltelefonen når de ringer til AMK-sentralene, har økt de siste årene. Ved AMK-sentralen ved Ullevål universitetssykehus er nå 40 prosent av oppringningene gjort fra mobiltelefon, ifølge avdelingsoverlege Asgeir Kvam.

Et EU-prosjekt der også Norge er involvert, kan føre til enda kortere responstid ved trafikkulykker i framtiden. Målsettingen er å utruste alle kjøretøyer med nødtelefon fra 2009. Disse telefonene vil automatisk gi melding til nødsentralen om at en ulykke har skjedd, og hvor den har skjedd.

257 mennesker omkom på norske veier i fjor, mot 280 året før, og 310 i 2002.

Til toppen