Mobiltelefoner får billig Bluetooth-erstatning

Flere mobiltelefonleverandører skal være i ferd med å lisensiere den rimelige Bluetooth-erstatningen USB On-The-Go.

USB On-The-Go er en videreføring av USB-teknologien, der driveren integreres den øvrige elektronikken i en enhet. Det innebærer at USB-overføring kan skje direkte mellom enheter som PDA, mobiltelefon, skriver og musikkspiller, uten å gå veien om en PC.

Teknologien lover at man vil kunne bruke én kabel til alle apparatkoplinger. Det innebærer at man langt på vei eliminerer ledningsspagettien, og følgelig realiserer mye av det som var formålet med Bluetooth. Fordelene i forhold til Bluetooth er at USB On-The-Go er langt mindre komplisert og følgelig mye rimeligere, og at båndbredden følger USB 2.0-standarden. Der trådløst ikke er absolutt påkrevet, kan USB On-The-Go være bedre, raskere og billigere.

Les også:

En av pionerene innen brikkekjerner for USB On-The-Go, Transdimension, opplyser til amerikansk presse at de har lisensiert sin teknologi til Qualcomm med tanke på bruk i elektronikk for CDMA-mobiltelefoner, og at man er i ferd med å inngå tilsvarende avtaler med en rekke leverandører av brikker til GSM-mobiltelefoner.


Man kan tenke seg at det ikke blir noe enten-eller, men et både-og: Bluetooth er godt egnet til for eksempel trådløst kommuniserende headset, men er ikke like påkrevet når man skal overføre bilder til en skriver, oppdatere kontaktlister mot en PDA eller utveksle musikk med en MP3-spiller.

En annen pioner innen USB On-The-Go, mer innrettet mot forbrukerelektronikk, er Philips.

Til toppen