– Mobiltelefoner gir ikke helseskade

Strålevernmyndighetene i alle de nordiske landene har konkludert.

– Mobiltelefoner gir ikke helseskade
Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for at mobiltelefoner eller annet sendeutstyr gir helseskade. Det konkluderer de nordiske strålevern-institusjonene. Bilde: PantherMedia/Vladimir Vydrin

Oslo (NTB): Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at strålingen fra mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader. Det er konklusjonen fra strålevernmyndighetene i alle de nordiske landene.

Nordiske strålevernmyndigheter konkluderer slik på bakgrunn av den samlede vitenskapelige forskningen som foreligger på dette området.

For befolkningen er eksponeringen fra trådløst nettverk og basestasjoner så svak at det ikke er grunn til å gjøre noe for å redusere eksponeringen ytterligere.

– Forskningen knyttet til mobilbruk har pågått i snart 20 år. Så langt er det ikke noen indikasjoner på at personer som har brukt mobiltelefon i mange år er mer utsatt enn andre, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

De nordiske landenes konklusjon er den samme som en norsk ekspertgruppe kom til for et drøyt år siden. Gruppens rapport viste til at det er gjennomført mange studier som har undersøkt effekter av stråling - uten at det er påvist helseskader eller plager. Forskerne har studert forhold som kreftrisiko, effekter på sædceller og foster, hjerte-karsystem, nervesystem, immunsystem, hørsel, balanse og det hormonelle systemet. (©NTB)