Mobilutviklingen kan bli tregere enn antatt

Utviklingen av neste generasjon mobiltelefoni vil slett ikke gå så raskt som Ericsson og Nokia hevder. Det nye mobilsystemet vil ikke være operativt før om sju år, mener Forrester Research.

Utviklingen av neste generasjon mobiltelefoni vil slett ikke gå så raskt som Ericsson og Nokia hevder. Det nye mobilsystemet vil ikke være operativt før om sju år, mener Forrester Research.

Forrester hevder dermed det motsatte av Nokia og Ericsson. Mobilselskapene legger i sine mobilprognoser inn at neste generasjon mobiltelefoni også kalt UMTS (Universal Mobile Telephony System) skal være tilgjengelig i markedet fra våren 2002, samtidig med at EU-kommisjonen sier at mobillisensene for nettene skal være tildelt.

Det er nettopp forhåpningene knyttet til det nye nettet med blant annet betydelig høyere båndbredde enn hva dagens GSM-system tilbyr, som gjør at Ericssons og Nokias aksjer gjør det så bra for tiden. Begge selskapene har allerede inngått kontrakter om leveranser av verdens første kommersielle UMTS-baserte mobilnett.

Forrester Research skriver i sin rapport at UMTS vil bety enorme kostnader for mobiloperatørene, at mobiltelefonene ikke blir klare til 2002 og at systemet vil skape generelle usikkerheten i overgangen mellom etablert og ny teknologi. Selskapet mener UMTS blir betydelig forsinket i forhold til hva Ericsson og Nokia spår, faktisk opp til sju år.

Europeisk telekomanalytiker hos Forrester, Lars Godell, sier til Dagens Industri at selskapet i forbindelse med sin rapport har snakket med 46 ledende selskap blant produsenter og operatører.

Konklusjonen er at kostnaden ved å innføre UMTS blir enorm for operatørene. - Vi har regnet på hva det vil koste for en britisk operatør å bygge et tredjegenerasjons mobilnett. Med lisens og utbygging ender prisen på over 50 milliarder kroner, sier han.

Godell tror operatører og produsenter i større grad deler på risikoen ved at det etableres nye risikoselskap for å øke penetrasjonen av mobilt Internett.

Både Nokia og Ericsson reagerer på rapporten. I Nokia sier informasjonsdirektør Arja Souminen at de første UMTS-nettene skal være klare i 2002.

Til toppen