Mobilvarehuset og daglig leder ilagt 450.000 kroner i forelegg

Utskjelte Mobilvarehuset og firmaets daglige leder er av Forbrukerombud Bjørn Erik Thon (bildet) ilagt et forelegg på til sammen 450.000 kroner for ulovlig markedsføring.

Utskjelte Mobilvarehuset og firmaets daglige leder er av Forbrukerombud Bjørn Erik Thon (bildet) ilagt et forelegg på til sammen 450.000 kroner for ulovlig markedsføring.

Det var like før jul Forbrukerombudet fattet et forbudsvedtak mot Mobilvarehuset og firmaets daglige leder Audun Danielsen. Tvangsgebyr for overtredelse av vedtaket ble satt til 300.000 kroner for firmaet og 150.000 kroner for daglig leder - samlet har Forbrukerombudet med andre ord skrevet ut forelegg på til sammen 450.000 kroner.

Se hvorfor ombudet vil stramme opp Mobilvarehuset:

"Til tross for at Audun Danielsen både i telefonsamtale og ved e-post til FO før jul hevdet at internettsiden www. mobilvarehuset.no ville bli stengt og eventuelt gjenåpnet når de nødvendige endringer var foretatt, har firmaet ikke endret den lovstridige markedsføringen. Forbrukerombudet skrev derfor 2. januar 2003 ut forelegg på hhv. kr. 300.000 og kr. 150.000 til Mobil Varehuset AS og daglig leder Audun Danielsen", heter det i Forbrukerombudets begrunnelse for å skrive ut nesten en halv millioner kroner i forelegg.


Blir ikke forelegget vedtatt frivillig innen tre uker, vil Forbrukerombudet gå til søksmål mot firmaet og daglig leder for å få fastslått plikten til å betale gebyrene.

Til toppen