Mobilvarehuset trues med tvangsgebyr

Fristen for Mobilvarehuset for å fjerne blant annet en medlemsavgift på 350 kroner fra nettsidene sine er utløpt. I dag diskuterer Forbrukerombudet hva myndighetene skal gjøre med selskapet videre.

Mobilvarehuset har siden selskapet startet en kampanje for billige mobiltelefoner vært i hardt vær. Forbrukerombudet har villet at selskapet skal endre på markedsføringen og vilkårene for å motta tilbudene på hjemmesidene.

Les historien her:


Ombudet har bedt Mobilvarehuset om å returnere 350 kroner (i form av gavekort) til alle dem som har betalt innmeldingsavgift og krever at det skal bli gratis medlemskap i fremtiden. I tillegg vil ombudet ha vekk 'tips-en-venn'-funksjonen og få kjøpebetingelsene bedre frem på nettsidene.

Dessuten adresserer forbrukerombud Bjørn Erik Thon den enorme flommen av e-post som en stund kom fra selskapet. I et brev som ombudet mottok 2. desember, skriver daglig leder i Mobilvarehuset, Audun Danielsen, at de aksepterer alt det ovennevnte og skal rette på dette, men føler seg uskyldige når det gjelder spam-anklagene.

"Vi har hele tiden ansett at slik "spam" gjør mer skade enn gavn, og har derfor ikke hatt til hensikt å anvende oss av det. Vi vet ikke hvem som vil oss ille, men vi ønsker å unngå dette i fremtiden", skriver Danielsen og hevder at selskapet ikke har klart å spore hvor e-brevene kommer fra.

Ombudet minner om at selskapet skal "iverksette alle tilgjengelige tekniske tiltak for å unngå fremtidig utsendelse av e-post-reklame til mottakere som ikke har bedt om det".

Endringene er imidlertid ikke blitt gjennomført etter at ombudet satte en frist på mandag den 9. desember klokken 14:00.

- Vi skal legge en strategi for hva vi gjør i dag. Jeg var innom nettsidene i dag morges, og der synes det klart at selskapet ikke har fulgt det vi har pålagt dem å gjøre. Vi må imidlertid være helt sikker på hvilken fremgangsmåte vi velger, sier saksbehandler Jens Erik Romslo hos Forbrukerombudet.

Han opplyser at ombudet forsøkte å ringe daglig leder Audun Danielsen i går, men fikk beskjed om at Danielsen ville komme tilbake på onsdag denne uken. digi.no har også forsøkt å få tak i Danielsen, uten å lykkes.

Romslo er helt sikker på at Mobilvarehuset har mottatt alle brev etter at de har brukt både vanlig post og flere e-post-adresser. Seksjonssjef i ombudet Bente Øverli sa til digi.no i forrige uke at de også hadde vært i kontakt med Danielsen per telefon.

- Vi kan fatte et forbudsvedtak og dersom det er forbrukerhensyn som gjør dette til en hastesak, trenger vi ikke å sende dette til Markedsrådet, sa Øverli og understreket at et eventuelt tvangsgebyr ikke ville tre i kraft med en gang.

I brevet som ombudet sendte til Mobilvarehuset den 5. desember slo forbrukermyndighetene fast at et tvangsgebyr vil bli fastsatt med mindre særlige grunner taler mot det. Et forbudsvedtak vil også bli rettet mot Danielsen personlig.

"For å fastsette størrelsen av et eventuelt tvangsgebyr, ber vi om å få oversendt forrige årsregnskap for Mobilvarehuset AS. Dersom vi ikke mottar slike opplysninger vil tvangsgebyret bli fastsatt skjønnsmessig".

Til toppen