Mobilvedtaket kan være ugyldig - Fjærvoll kaller inn Kark på teppet

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll har kalt styreleder i Telenor/Telia Jan Åke Kark inn på teppet etter styrevedtaket i går der plasseringen av hovedkontorene til de ulike forretningsområdene ble vedtatt.

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll har kalt styreleder i Telenor/Telia Jan Åke Kark inn på teppet etter styrevedtaket i går der plasseringen av hovedkontorene til de ulike forretningsområdene ble vedtatt.

I en kort pressemelding sendt ut fra Samferdselsdepartementet i ettermiddag, sier Fjærvoll at han har bedt Kark om en orientering i dag fra lederen av selskapets styre.

På møtet vil Fjærvoll ventelig be om en redegjørende på hvorfor de elleve ulike forretningsområdene ble lokalisert slik de ble på Telenor/Telias styremøte onsdag. Trolig er det plasseringen av Telenor/Telias hovedkontor for mobilvirksomheten som er sakens kjerne, som ifølge Svenska Dagbladet skal være trumfet igjennom styret med Karks sin egen dobbeltstemme.

Om så er tilfelle kan det være i strid med aksjonæravtalen mellom eierne, der det heter at et flertall i viktige saker skal ha med seg en eieroppnevnt representant. Dermed kan en dobbeltstemme fra Kark sin side være i strid med denne avtalen.

Norske styremedlemmer i styret skal ha understreket dette punktet i aksjonæravtalen i en protokolltilførsel. Nestleder i styret i Telenor/Telia, Arnfinn Hofstad sier ifølge TDN at de norske styremedlemmene mener vedtaket er ugyldig så lenge en endelig avklaring ikke har funnet sted.

Til tross for dette sendte Kark selv ut en pressemelding i ettermiddag der han presenterte styrevedtaket fra i går, der det blant annet går fram at hovedkontoret for mobilvirksomheten skal ligge i Stockholm.

Til toppen