Mobilvedtaket lar seg ikke iverksette

Konsernsjef i Telenor/Telia, Tormod Hermansen sier at en under styremøtet onsdag endte i en ulykkelig situasjon der det ble presset gjennom en avstemming fremfor å finne fram til en løsning alle kunne godta.

Konsernsjef i Telenor/Telia, Tormod Hermansen sier at en under styremøtet onsdag endte i en ulykkelig situasjon der det ble presset gjennom en avstemming fremfor å finne fram til en løsning alle kunne godta.

- Styrevedtaket onsdag lar seg ikke iverksette, konstaterer Hermansen, som nå avventer en juridisk vurdering av gyldigheten i vedtaket. Styrevedtaket innebærer blant annet at hovedkontoret for mobilsatsingen til det nye teleselskapet skal ligge i Stockholm.

Hermansen sa på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at når styret deler seg på midten som på onsdag ender selskapet i en ulykkelig og umulig situasjon, som selskapet ikke kan leve med.

- Det er store verdier på spill og situasjonen som har oppstått blir uhyre vanskelig.

- Jeg kan bare appellere til styret om å arbeide slik at det blir samlende vedtak, understreket telesjefen.

Problemet med onsdagens vedtak er at i aksjonæravtalen mellom den norske og svenske eieren heter det at viktige beslutninger bare kan skje med et flertall det det også inngår minst en eieroppnevnt representant fra begge eiere. Det skjedde ikke onsdag der styremedlemmene delte seg etter hvilket land de tilhørte. Med Karks dobbeltstemme ble det et vedtak, men siden aksjonæravtalen ikke ble fulgt, valgte de norske styrerepresentantene å gjøre sitt syn kjent med en protokolltilførsel. Ifølge nestleder i styret, Arnfinn Hofstad, mener de norske styremedlemmene at vedtaket ikke er gyldig før en endelig avklaring har funnet sted. Han understreker at vedtaket formelt sett ikke er fattet.

Hermansen fortalte at lederne for de ulike forretningsområdene hadde fått i oppdrag å foreslå hvor de ulike hovedkontorene skulle ligge. Med unntak av en nordmann som mente at hovedkontoret for sin virksomhet burde ligge i Sverige, gav alle andre ledere klart uttrykk for at virksomhetene måtte ledes fra "sitt" hjemland.

Hermansen understreket at lokaliseringen skulle gjøres med utgangspunkt i forretningsmessige hensyn, samt at en skulle ha en balanse i virksomhetene.

- Min holdning er at vedtak i styret må ha legititimitet i begge land. Det står store politiske og samfunnsmessige interesser på spill, sa Hermansen.

Mer om denne saken


Til toppen