Modem-standard på 1 megabit per sekund

Northern Telecom og Rockwell International har gått sammen for å kommersialisere sin nye 1 megabit modemstandard. Modemene skal etter planen være på markedet andre halvår 1998.

Northern Telecom og Rockwell International har gått sammen for å kommersialisere sin nye 1 megabit modemstandard. Modemene skal etter planen være på markedet andre halvår 1998.

Northern Telecom og Rockwell International har på hver sin kant utviklet teknologi som skal gjøre det mulig å overføre informasjon nedstrøms over Telenettet med en hastighet på én megabit i sekundet. Oppstrøms er hastigheten 120 kilobit per sekund, som også er langt bedre enn dagens toppytelse på 56 kilobit.

De to selskapene har nå inngått et samarbeid der de satser på å bringe den nye standarden ut til markedet i løpet av andre halvår 1998. Rockwell International skal levere prosessorene til modemene, mens Northern Telecom skal sørge for implementeringen av teknologien i teleutstyr.

Teknologien de to selskapene har utviklet, er nært knyttet opp til den såkalte ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) tankegangen, men ifølge de to selskapene krever den på langt nær så dyr teknologi. Et lite prisgunstig kort monteres hos teleoperatøren, og det kreves ingen ny linje hos sluttbrukeren.

For å få fart på kommersialiseringen av den nye standarden, planlegger de to selskapene å lisensiere ut teknologien. Målsetningen er å danne en ny standard for høyhastighets modem.

Til toppen