Modem strid i USA

Når US Robotics endelig trodde at X2 standarden var akseptert av alle, har plutselig et konsortium på 400 bedrifter gått til motangrep med en nye felles standard. I Norge er det imidlertid US Robotics som ser ut til å gå av med seieren.

Når US Robotics endelig trodde at X2 standarden var akseptert av alle, har plutselig et konsortium på 400 bedrifter gått til motangrep med en nye felles standard. I Norge er det imidlertid US Robotics som ser ut til å gå av med seieren.

K56flex heter den nye standarden for 56 kb modemer. Standarden er et resultat av et samarbeid mellom Lucent Technologies Inc. og Rockwell Technologies Inc. De to selskapene har slått sammen sine standarder, og blitt enig om K56flex. En rekke større aksessleverandører og modemprodusenter er med i konsortiet, men i Norge ser det fortsatt ut til at US Robotics standarden er mest innarbeidet.

-For oss er det mest beleilig å bruke US Robotics teknologien, ettersom vi har muligheten til å oppdatere allerede eksisterende modemer. Ved hjelp av en enkel softwarepakke kan vi oppgradere våre 33,6 kb US Robotics modemer, sier markedsjef Jarle Ødegaard i Riksnett til digi:data.Responsen hos de norske aksessleverandørene er riktignok ikke like entydig.

-Vi starter nå testing av X2 og planlegger å oppgradere våre Robotics modem til å støtte dette, forutsatt at resultatene av testene tilsier at dette er fornuftig Vi vil også ha en del Rockwell-baserte modem, og ser det som sannsynlig at vi, på sikt, vil tilby støtte tilsvarende teknologi, 56 K, for disse. Dette arbeidet er imidlertid ikke påbegynt, sier produktsjef Jørn Enersen i Telenor Online.

EU-nett, på sin side, har foreløpig ikke har planer om å støtte noen av de to standardene.

-Vi vil sitte på gjerdet en stund til, melder driftsjef Jan Petter Bjerke i EU-Nett.

Til toppen