Moderat IT-investering gir best resultat

En Forrester-undersøkelse av 291 selskaper slår fast: De som investerer mest i IT er ikke de som vokser mest.

En Forrester-undersøkelse av 291 selskaper slår fast: De som investerer mest i IT er ikke de som vokser mest.

Analyseselskapet Forrester Research publiserte i går en undersøkelse som ser på selskapers omsetningsvekst og fortjeneste, relatert til investeringer i IT. I analysen ble de 291 respondentene gruppert etter bransje.

Hovedkonklusjonene presenteres slik: Den gjennomsnittlige IT-investeringen for de 25 prosent av selskapene som gjorde det best, svarte til 3,3 prosent av omsetningen. Gjennomsnittet for de neste 25 prosentene var 4,5 prosent, i tredje og fjerde kvartil henholdsvis 4,2 prosent og 2,6 prosent.

Forresters kommentar: Investeringer i teknologi må knyttes til endringer i forretningsprosessen.

Til toppen