Moderne applikasjoner til "utrangerte" PC-er

Med utgangspunkt i teknologi fra Geoworks (kjent for GEOS i Nokia Communicator) tilbyr NewDeal Inc allsidige og rimelige applikasjonspakker med etterliknet Windows 95-grensesnitt for eldgamle men fullt ut brukbare PC-er uten Windows.

Med utgangspunkt i teknologi fra Geoworks (kjent for GEOS i Nokia Communicator) tilbyr NewDeal Inc allsidige og rimelige applikasjonspakker med etterliknet Windows 95-grensesnitt for eldgamle men fullt ut brukbare PC-er uten Windows.

NewDeal peker på at mens husholdningsapparater flest gjerne har en brukstid på ti til femten år, betraktes tre år gamle PC-er som utrangerte. De færreste fem år gamle PC-er har ressursene som kreves for å kjøre annet enn tre til fire år gammel programvare. I Nord-Amerika alene skal det være over 30 millioner fullt ut fungerende PC-er som er uegnet til å kjøre Windows 95, men som kunnet fått forlenget liv, gitt hensiktsmessig programvare. I den tredje verden kunne billige 486-brikker brukes som kjerne i rimelige arbeidsstasjoner med begrenset ytelse.

Forretningsidéen til NewDeal er å spre datakyndighet og Internett-tilgang verden over ved å tilby foreldede PC-er tilgang til tilpasset moderne programvare. Selskapet har en rekke partnere og er engasjert i gjenbruksprogrammer i USA, Canada og Europa.

En av parterne er Geoworks, selskapet som er mest kjent for operativsystemet GEOS og applikasjonene som kjøres på Nokia Communicator og liknende trådløse terminaler fra blant andre Toshiba. Geoworks har tidligere varslet et samarbeid om noe de kaller "GlobalPC", en Microsoft-fri lavpris-modell med forenklet oppstartprosedyre og applikasjoner tilsvarende dem NewDeal leverer. Se Ny Windows-fri billig-PC på trappene.

NewDeal tilbyr fire pakker til rundt 60 dollar hver. Alle inneholder et brukergrensesnitt som valgfritt kan innstilles til å etterlikne Windows 95 eller Motif. Det er også systemvare som drivere til skjerm og skrivere, ulike skrifttyper, skjermsparere og så videre. Systemkravet er minimum 640 kB minne - helst to til tre MB - 10 MB disk for en pakke med brukergrensesnitt og systemvare, minst 286-prosessor, og MS-DOS (eller PC-DOS) 3.3. DR-DOS går også, i alle sine varianter.

Pakken Office omfatter tekstbehandler, regneark, database, tegneprogram, nettleser, e-post, filfinner med mer. WebSuite tilbyr mer avansert nettleser, e-post, øyeblikksmeldinger ("chat") og web-redigerer. SchoolSuite er Office med en nettverksløsning spesielt tilpasset skoler. NewBasic lar deg programmere Basic-programmer tilpasset NewDeals brukergrensesnitt. I tillegg finnes en rekke andre pakker.

Pakkene kan lastes fra nettstedet til NewDeal Inc og brukes gratis i 30 dager. Office-filen er på fem MB og utvider seg til nærmere ti når du installerer pakken.

digi.no har prøvd Office-pakken. Installasjonsprosedyren gjorde de endringene som skulle til for at programmet starter fra DOS-linjen. Det kreves forsiktighet under installasjon av mus, skjerm og skriver, men du får god hjelp underveis til å forsikre deg at du har gjort ting riktig.

Grensesnittet er vellykket, og har den egenskapen at når du slår på maskinen, får du tilbake skrivebordet nøyaktig slik du forlot det. Kalenderen er oppslått der du noterte noe sist, tekstbehandleren viser dokumentet du ikke ble ferdig med, databasen er på det siste oppslaget, og så videre. Applikasjonene er langt flere enn du får ved kombinasjonen av for eksempel Windows 3.1 og Microsoft Works. Den eneste applikasjonen der kvaliteten ikke minst er på høyden med det du fikk i Microsoft Works, er databasen. Nettleseren er det viktigste tilskuddet. Systemet leveres med alle nødvendige verktøy for å komme på Internett med inntil 56kbit/s modem. ISDN eller lokalnett støttes ikke i Office-pakken.

Norske tegn ordnes ved å innstille tastaturet på "Norwegian Extended Keyboard". Det løser de vesentlige problemene. Men det irriterer at AltGr-tasten må erstattes av kombinasjonen Alt-Ctrl, slik at @ krever tre tastetrykk i stedet for ett. Hakeparentesen < er flyttet til *-tasten, slik at du må ty til talltastaturet for å få *. Bokstaver som é, è og ê må hentes fra tegnkartet.

En annen ulempe er det begrensede utvalget av fonter, og at særlig den groteske varianten (etterlikner Arial eller Helvetica) er lite tiltalende.

Det hadde vært fristende å bruke NewDeals programvare på museumsanlegget hjemme, der en 486-PC med seks MB minne og 80 MB disk kjører Windows 3.1 og Works mot en HP LaserJet i sitt fjortende år. Bedre grensesnitt, nettleser og mer plass til dokumenter hadde absolutt vært fordelaktig.

En annen kategori maskiner NewDeal-varen kunne gitt liv, er eldre men små bærbare maskiner, for eksempel tidlig nittitalls Compaq. Brukergrensesnittet kan i stor grad kjøres uten mus, og e-post og nettleser skulle være velkomne.

I Norge arbeider Nasjonalt læremiddelsenter og Alternativ Data AS med for å levere brukte PC-er til skolen. 90 MHz Pentium og Windows 95 er minimumskrav, og Microsoft stiller opp for å sikre rimelige lisenser til Office 97. Maskinene svarer til dem næringslivet er i ferd med å fase ut, og det ser ikke ut til å være behov for organiserte innsamlinger av enda eldre maskiner.

Les om det norske programmet i disse artiklene:


Til toppen