Mogul-eier i mål med Sverige og Finland

Svenske Optosof fikk først tirsdag klarsignal av generalforsamlingen til å kjøpe norske Mogul og Numerica Taskon. Nå skal det norske Næringsdepartementet sjekke svenskene, mens den svenske børsen sjekker det tredje selskapet i oppkjøpet, Win.HLP.

Svenske Optosof fikk først tirsdag klarsignal av generalforsamlingen til å kjøpe norske Mogul og Numerica Taskon. Nå skal det norske Næringsdepartementet sjekke svenskene, mens den svenske børsen sjekker det tredje selskapet i oppkjøpet, Win.HLP.

Det svenske webselskapet Optosof bygger et internettselskap i Norden av anseelig størrelse. Tidligere har svenskene vært inne i Norge for å kjøpe opp Grape/Clockwork og før jul feide selskapet over markedet på ny og dro med seg Mogul, Numerica Taskon og Win.HLP.

Les om storfusjonen:


Dessuten inngikk de intensjonsavtaler med Datastrategi (Sverige) med 35 medarbeidere og Webstation (Finland) med ti medarbeidere. Etter en rekordrask forhandlingstid er svenskene i mål med oppkjøpene av de to selskapene som begge har positive resultater å vise til regnskapsmessig.

Men jobben mot de norske selskapene er ennå ikke i havn.

Først tirsdag denne uken ble det etter en ekstraordinær generalforsamling i Optosof klart at de faktisk kunne kjøpe de norske selskapene Mogul og Numerica. For det tredje norske selskapet, Win.HLP, hadde Optosof mandat fra tidligere forhandlinger med nordmennene i 1998 på å kjøpe selskapet.

Det gjenstår likevel noen hindre før de tre er integrert i familien og blir Skandindinavias største nettkonsulentselskap med over 400 ansatte.

Administrerende direktør Lennart Fernheden i Optosof opplyser til digi.no at oppkjøpet av WinHLP må behandles på den svenske børsen i Stockholm fordi WinHLP har over 200 aksjonærer. Samtidig må det sendes et prospekt til det norske Næringsdepartementet om kjøpene av Numerica Taskon og Mogul.

Det er Lov om erverv av næringsvirksomhet som trådte i kraft i 1995 hvor dette forholdet reguleres. Overtar kjøperen mer enn en tredel av aksjene skal det sendes melding til Næringsdepartementet hvis de som blir kjøpt har mer enn 50 ansatte eller over 50 millioner kroner i omsetning.

- Vi regner med at oppkjøpet av Numerica og Mogul går i orden i februar, mens vi må vente til mars på WinHLP, sier Lennart Fernheden som fortsatt skal sitte i styret etter at oppkjøpene er i boks, men trekker seg som toppsjef. Det blir norske Jørn Lyseggen som tar over i rollen som konsernsjef.

- Vi har snakket med andre i bransjen om prosessen, og det er få som kan slå oss på den korte tiden vi har brukt, mener Fernheden.

Administrerende direktør Ivar Søvold i Numerica Taskon sier til digi.no at han ikke synes dette er unødvendig byråkrati

- Dette er absolutt ikke i mot våre interesser. Norske myndigheter gjør dette for å beskytte aksjonærene mot eventuelle dårlige kjøpere, sier han.

- Det blir en særegen form for due diligence, og det tar jo litt tid da, sier han.

Ifølge Næringsdepartementet har kjøper 30 dager på seg fra varslet oppkjøp på å sende inn en melding, og departementet har 30 dager på seg å evntuelt å gi en godkjennelse eller prøve saken videre. En saksbehandler i departementet anslår overfor digi.no at mellom 1.000 og 1.200 selskaper har sendt inn slike prospekter siden loven trådte i kraft 1. januar 1995.

I 11-12 tilfeller skal sakene ha blitt prøvd videre utover den ene måneden, mens ingen har blitt nektet oppkjøp, sier saksbehandleren. Ifølge departementet skjer det en kartlegging av bedriftenes intensjoner og planer fremover ikke minst for så sikre sysselsettingen og sørge for at de ansatte blir skikkelig informert.

Til toppen