Mogul først i Norden for å standardisere "web services"

Mogul er først ute blant nordiske konsulenter til å slutte seg til WS-I - Web Services Interoperability Organization.

Mogul er først ute blant nordiske konsulenter til å slutte seg til WS-I - Web Services Interoperability Organization.

Web Services Interoperability Organization ble opprettet 6. februar i år av Microsoft, IBM, Accenture, BEA Systems, Hewlett-Packard, Intel, Oracle, SAP og Fujitsu.

Hittil har over femti selskaper sluttet seg til, blant dem Akamai, Compaq og VeriSign, sammen med selskaper utenfor selve IT-bransjen, som DaimlerChrysler, Ford og United Airlines. WS-I skal hovedsakelig produsere verktøy, retningslinjer og anbefalinger slik at web-tjenester - i betydning "web services", det vil si bruk XML-formaterte dokumenter og meldinger til å formidle forretningsprosesser over http-protokollen - blir fullt ut interoperabile, slik hensikten er.

WS-I appellerer til alle interesserte om å melde seg inn og delta i en eller flere arbeidsgrupper. Det første nordiske konsulentselskapet som kunngjør sin deltakelse er Mogul Technology. I pressemeldingen heter det at Mogul har gjennomført web-tjenester-prosjekter hos flere store kunder innen handel, industri og finans. Mogul karakteriserer teknologien som lovende, og mener web-tjenester kan bli et godt alternativ for enkel og rimelig systemintegrasjon.

Mogul vil også satse på avanserte web-tjenester-kurs for utviklere.

Til toppen