BEDRIFTSTEKNOLOGI

Mogul tar medære for kjøredimensjonen i UML

Det forente modelleringsspråket UML har fylt fem år. Mogul - tidligere Taskon - tar ære for "kjøredimensjonen" i den internasjonale standarden.

8. feb. 2002 - 15:07
Mogul Technology er blant de få i landet som har feiret femårsdagen for det forente modelleringsspråket UML - "unified modeling language" - gjennom et frokostseminar for spesielt interesserte. En av årsakene er at UML betyr spesielt mye for dem.

Fagkjendiser fra Taskon, et selskap som Mogul suget til seg i mars 2000, spilte en viktig og kanskje ukjent rolle i utviklingen av denne internasjonale standarden. På seminaret fortalte Per Wold og Trygve Reenskaug om sine erfaringer, fra 1980-tallets strukturerte objektorientere - som Reenskaugs OOram - til vårens forestående lansering av UML 2.0 - dagens utgave er 1.4.

- Det kom etter hvert et femtitalls modeller for modellering av objekter og klasser, fortalte Per Wold i sin historiske oversikt. - Det var klart at notasjon og semantikk måtte standardiseres. Object Management Group (OMG) startet dette arbeidet på slutten av 1980-tallet.

Wold mener objektmodellering kan beskrives som et samspill mellom to dimensjoner, for henholdsvis objektene og for samspillet mellom dem.

- Vi var mest opptatt av kjøredimensjonen, det vil si hvordan objektene spiller sammen i det virkelige systemet. OOram tok utgangspunkt i funksjonalitet og la ansvar på objektene eller "rollene" for å få gjennomført den. Hos andre i OMG var det mer fokus på byggebeskrivelsen. Begge trengs. Vårt bidrag var at vi presset på for å få mer kjørebeskrivelse inn i det som ble UML.

OMG fikk et titalls formelle innspill på sin første "request for proposals", blant annet et fra Taskon i allianse med to europeiske selskap. Etter hvert kom Taskon også i samspill med IBM og med ObjectTime, et selskap som siden gikk inn i Rational Software. I januar 1997 var UML 1.0 klar. Det virkelige gjennombruddet kom med UML 1.1, versjonen som raskt ble tatt i bruk av alle verktøy. Etter hvert kom det mindre revisjoner fram til UML 1.4 i 2000. Den høsten lanserte OMG en appell for forslag om hvordan UML 2.0 skulle se ut. Forslagene om dette leveres i disse dager. 2.0-utgaven skal være ferdig definert i august i år, men man må antakelig vente til nyåret før den implementeres i tilgjengelige verktøy.

Wold trekker fram plansjen som sammenlikner hesten slik den er formgitt av en komite - med komponenter fra seks forskjellige dyr - med hesten slik den er avlet fram for dagens galoppbaner.

- Jeg føler at UML likner langt mer på den faktiske og strømlinjede hesten enn misfosteret fra den tenkte komiteen. Jeg er imponert over hvordan OMG arbeider prosessmessig. Folk står fram med tøffe kommentarer som de kombinerer med kreditt på en produktiv måte. Det er veldig fruktbart.

Blant forventningene til UML 2.0 er at ulike verktøy skal kunne utveksle diagrammer, og ikke bare modellenes semantikk slik tilfellet er i dag, samt få et formelt språk med klarere regler for objektenes oppførsel, et OCL eller "object constraint language". Wold og Reenskaug interesser seg primært på forbedringer på metamodellnivå, der det skal rettes opp ting knyttet til arkitektur, komponentbasert utvikling, aktivitetsdiagrammer, sekvensdiagrammer og relasjonssemantikk.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.