Mogul vant Riksantikvarens kulturminnebase

Riksantikvaren vil ha et moderne IT-verktøy for å holde rede på kulturminnene. Mogul med partnere vant anbudet.

Riksantikvaren vil ha et moderne IT-verktøy for å holde rede på kulturminnene. Mogul med partnere vant anbudet.

Trekløveret Mogul Technology, Bravida Geomatikk og Database Solutions har vunnet Riksantikvarens anbudskonkurranse for kulturminnebase. Basen skal gi forskere og forvaltere, og etter hvert også publikum, lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som finnes, nøyaktig hvor de befinner seg, og hvilken fredningsstatus de har.

Kulturminnebasen skal utvikles i Java og tilbys gjennom et web-grensesnitt. Den skal være integrert mot et geografisk informasjonssystem, og vil integreres mot eksterne fagsystemer gjennom web-tjenester ("web services"). I første omgang vil en egen sikkerhetskomponent begrense tilgangen til basen til autoriserte brukere.

Samarbeidspartnerne har bred erfaring med Java, web-tjenester og geografiske informasjonssystemer. Mogul er det eneste norske selskapet med medlemskap i Web Services Interoperability Organization. Bravida Geomatikk er kjent blant annet for sine GeoWEB-løsninger som knytter sammen kart og adresser på en rekke nettsteder.

Til toppen