Moguls konsernsjef i retten

Mogul.com- sjefen Jørn Lyseggen sitter denne uken i retten. Han er stevnet inn av sin tidligere arbeidsgiver KPNQwest, tidligere EUnet.

Mogul.com- sjefen Jørn Lyseggen sitter denne uken i retten. Han er stevnet inn av sin tidligere arbeidsgiver KPNQwest, tidligere EUnet.

Denne uken foregår det en sivil rettsak i Oslo Byrett hvor Mogul.com sin sjef Jørn Lyseggen er stevnet inn av Internett-selskapet KPNQwest Norge, tidligere EUnet.

Saken gjelder etter alt å dømme striden som var i EUnet da Mogul Media trakk seg ut. Jørn Lyseggen var en nøkkelperson i denne utbrytersaken, som endte med full granskning av EUnet fra sentralt hold.

Saken i Oslo Byrett startet mandag 19. juni og er berammet til å vare én hel uke. Dom i saken er ventet til slutten av sommeren. Først da blir det kjent hva som skjer med Lyseggen. Etter alt å dømme kommer EUnet, som nå heter KPNQwest, til å søke erstatning fra Lyseggen. Hva Lyseggen i detalj er anklaget for er ikke kjent.

- Jeg vil ikke forhåndsprosedere denne saken i media, sier Per Brose. Han er administrerende direktør i KPNQwest, som har trukket Lyseggen for retten.

- Jeg tror ikke jeg vil kommentere dette nå, sier en søvnig Jørn Lyseggen, da digi.no vekker ham for en kommentar.

Jørn Lyseggen er i dag toppsjef for Mogul.com. Dette selskapet ble til av utbrytere fra EUnet Media, som siden gikk sammen med svenske Optosof og norske Win.HLP samt Numerica Taskon.

Lyseggen sa den gang at han sluttet som adm. dir. i EUnet Media og dannet et eget selskap som het WebCat som han mente "for alle praktiske formål" var det samme som EUnet Media. Han fikk støtte av daværende administrerende direktør i Mogul Media Øyvind Vada, fusjonspartneren til Lyseggen.

Den nåværende konsernsjefen i Mogul.com greide i fjor å ta med seg store deler av konsulentene i daværende EUnet Media over i et nytt selskap. Dette førte til full granskning av EUnet fra moderselskapet i Holland, EUnet International. Blant annet forsvant administrerende direktør Gisle Naurstad i prosessen og dukket opp hos konkurrenten Uunet Norge.

Les mer om striden rundt Lyseggen og EUnet:


Full granskning i EUnet
EUnet Media forsvinner som eget selskap
EUnet International: - Som lyn fra klar himmel
Full krig mellom EUnet og avhoppere

Ryddeguttene fra sentralt i EUnet uttalte den gang til digi.no at denne "ryddesjauen" kunne resultere i en rettssak. Om saken som denne uken går for seg i byretten er den varslede prosessen mot "utbryterne" er ikke 100 prosent klart.

Til toppen