Møkk lei av Y2K og Euro

IT-sjefene er trette - trette av år 2000-problemer, trette av euro-tilpasning, trette av slitet med å holde bedriften i live, fremfor å bidra til at den kommer videre. År 2000 er stort sett i boks, men mange orker ikke å gi seg i kast med euroen. De vil få seg en ekkel overraskelse.

IT-sjefene er trette - trette av år 2000-problemer, trette av euro-tilpasning, trette av slitet med å holde bedriften i live, fremfor å bidra til at den kommer videre. År 2000 er stort sett i boks, men mange orker ikke å gi seg i kast med euroen. De vil få seg en ekkel overraskelse.

IDC (International Data Corp.) har spurt mer enn 1000 IT-sjefer i Danmark og Sverige om hvordan livet arter seg om dagen. Det ser ikke lyst ut. De er lei av vedlikeholdsprosjekter som for eksempel oppdatering til år 2000 og euroen. De ønsker i sterkere grad å konsentrere sine ressurser om prosjekter som kan forbedre virksomheten.

1998 ble brukt til å komme i gang med år 2000 prosjekter, og stort sett alle intervjuede virksomheter i våre to naboland sier at de har kontroll med årtusenskiftet, og vil være ferdig i god tid før rakettene farer til himmels den 31. desember. Verre er det med euroen. Kun en av fire har har så smått begynt å tenke på dette nye problemet, 40 prosent har ikke gjort noe, og en tredjedel mener at det ikke er behov for å foreta seg noe i forbindelse med valutaskiftet.

Den siste tredjedelen vil få seg en ekkel overraskelse, mener IDC, som fremholder at selv om IT-sjefene syns euroen er en ubetydelig problemstilling, så vil den likevel bidra vesentlig til å holde liv i konsulentstanden det neste året.

Mange av de euro-prosjekter som er igangsatt til nå tyder på at omstilling til euroen er et enda mer komplisert problem enn de forbannede manglende sifrene i datofeltene.

Istedet for å vri hodet sitt med euro, har IT-sjefene begynt en selvransakelsesprosess. IDC skriver:

"Et prosjekt som år 2000-konverteringen, som har kostet mange ressurser, interne såvel som eksterne, uten å bidra med noe som helst, har fått mange til å reise spørsmålet: Hvor er det egentlig IT kan hjelpe oss og vår forretning? Det settes fokus på de helt grunnleggende verdier av IT sett i et forretningsmessig perspektiv."

Og IT-sjefene vender lydig oppmerksomheten mot de mange nye "buzzwords" som vi har fått det siste året. Kunnskapen om ERP-systemer, integrerte løsninger, knowledge management og ekstranett er mangelfull, men interessen for å vite hva de inneholder er påtakelig, ifølge analysefirmaet.

Og trenger du som ikke er IT-sjef, men konsulent, flere gode råd om hvilke strenger du skal spille på i tiden som kommer, så merk deg følgende: Blant de mange små og mellomstore bedriftene er det en voksende frykt for å kaste seg ut i nye prosjekter uten hjelp fra eksterne partnere, særlig ikke når det skal rokkes ved de grunnleggende deler av en virksomhets IT-infrastruktur.

Spørsmålet er, sier IDC, om de søker hjelpen hos sin IT-leverandør, eller om de løper hen til management-konsulentene. Selskapet svarer på sitt eget spørsmål: IT-leverandørene har ikke den kompetanse som trengs når integrerte løsninger som omfatter økonomi, produksjon, logistikk, personalressurser og marketing skal realiseres. Dette er management-konsulentene sin hjemmebane.

Betalingsviljen er stor i våre naboland. IT-sjefene vet at det koster penger å realisere ambisiøse IT-planer, og de forventer stigende budsjetter i 1999. Totalt brukte danske og svenske bedrifter 100 milliarder kroner i fjor, og veksten i begge land vil være på seks til syv prosent, tror IDC. Forøvrig nevner selskapet at for Danmark ble 1998 det første året hvor det ble brukt mer på tjenester enn på bokser.

Til toppen