Moldovas GSM-monopol

Landet har en nasjonal og en regional GSM-operatør.

Landet har en nasjonal og en regional GSM-operatør.

Moldova Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Voxtel 10.98 22.589 545 % 100 %
Interdnestrcom* 09.99 1.000 - -

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

*=GSM-operasjon i den autonome regionen Transdnestria

Til toppen