MøllerGruppen fornyer avtale med EDB

MøllerGruppen har inngått fornyet avtale med EDB Business Partner om kjøp av driftstjenester for gruppens distribuerte IT-miljø, skriver selskapet i en pressemelding. Avtalen går over tre år gjeldende fra 1.1.2004 og har en samlet kontraktsverdi på omlag NOK 15 millioner.

- Avtalen med EDB har gjort det mulig for MøllerGruppen å frigjøre interne ressurser til andre og mer strategiske oppgaver enn løpende drift av forvaltning av IT-systemene. Vi er fornøyd med EDB's leveringsevne, kvalitet og pris. Dette sammen med fleksibiliteten i samarbeidet gjør at vi har valgt å forlenge avtaleforholdet med EDB, sier Svenn Tore Feet, IT-sjef Møller Logistikk.

Driften av MøllerGruppens distribuerte IT-miljø omfatter over 100 Windows -servere i et landsdekkende nettverk med 2400 brukere. Tjenestene omfatter daglige driftsoppgaver, overvåking, feilhåndtering og support. EDB bistår også kunden med forvaltning av serverplattformen, SW-distribusjon, installasjonstjenester og driftsverktøy for kundens egen administrasjon.

Til toppen