Møllergruppen kan starte nytt GSM-nett

Helt overraskende har bilimportøren Møllergruppen skaffet seg en GSM-lisens og vurderer å konkurrere med Netcom og Telenor.

Helt overraskende har bilimportøren Møllergruppen skaffet seg en GSM-lisens og vurderer å konkurrere med Netcom og Telenor.

I en overraskende meldig forteller Nærings- og handeldepartementet at MøllerGruppen har overtatt GSM-lisensen Jernbaneverkest IT-selskap BaneTele har sittet på.

I praksis, forteller Jon E. Røhrt, direktør informasjon og organisasjonsutvikling, har MøllerGruppen overtatt lisensen, ikke kjøpt den.

- Vi betaler bare lisensavgiften BaneTele må ut med hvert år for å overta den.

MøllerGruppen er i dag mest kjent for import og salg av Volkswagen-biler, men selskapet eier også mye annet. Blant annet er Møllergruppen hovedeier i Katalysator Media, som blant annet eier digi.no.

Hva Møllergruppen skal bruke GSM-lisensen til er foreløpig ikke klart. Primærmålet er rett og slett intern bruk, for MøllerGruppen og alle deres forhandlere er såpass store at dette lønner seg, forteller Røhrt til digi.no.

MøllerGruppen har i lang tid betjent sine bilforhandlere og øvrige konsernselskaper med sentralt støttede IKT løsninger. I samarbeid med BaneTele har MøllerGruppen de siste årene også bygget opp et landsdekkende nett for forretningsstøttesystemer og internettbasert fasttelefoni basert på IP-telefoni.

Dette nettet håndterer 2200 ansatte og nærmere 40 000 telefonsamtaler daglig. Erfaringene er så gode at konsernet har begynt å selge ledig kapasitet i dette fastnettet også til andre samarbeidspartnere, skriver MøllerGruppen.

MøllerGruppen opplever en sterk økning i bruk av mobiltelefoni, og som følge av dette også økte telefonikostnader. Ved at MøllerGruppen nå får sin egen mobillisens, vil konsernet i større grad bli i stand til å integrere og utnytte mobiltelefoni kostnadseffektivt i sitt data- og taletjenestetilbud.

Meningen er derfor å sette opp mobile basestasjoner på de forskjelle Møller-kontorene og koble disse til det interne datanettet. På denne måten får MøllerGruppen en miniversjon av Telenor og Netcoms nett.

- Nå skal vi først få dette til å virke. Så vil vi se på kostnader og mulige inntekter ved å tilby mobilabonnement til samarbeidspartnere og bedriftsmarkedet for øvrig. Vi utelukker ikke privatkunder, understreker Røhrt overfor digi.no

Dermed kan MøllerGruppen bli en mobiloperatør på linje med Teletopia. Ved å bygge en håndfull basestasjoner i Oslo-gryta kan man oppnå å dekke 170.000 mennesker. Dette er minstekravet for å kunne gå til Telenor og kreve såkalt nasjonal roaming, det vil si at kunder bytter automatisk over til Telenor mobilnett når de er utenfor MøllerGruppens nett.

Ved å skaffe seg slik roaming, vil man kunne holde utbyggingskostnadene og prisene nede samtidig som man dekker hele Norge.

Til toppen