MOM 2005 forenkler serverdrift kraftig

Microsofts nye driftsverktøyet Operations Manager 2005 kan kutte IT-kostnadene. Slik virker den:

Microsofts nye driftsverktøyet Operations Manager 2005 kan kutte IT-kostnadene. Slik virker den:

Microsoft Operations Manager 2005, eller for korthets skyld, MOM, er Microsofts løsning for å gi IT-personell operasjonell oversikt over servere de administrerer.

Sammen med Mangement Server (SMS), som først og fremst gjør nytte i forbindelse med drift av klientmaskiner, utgjør MOM selskapets hovedprodukter for sentral administrasjon av Windows-baserte maskiner.

De to produktene utfyller hverandre i så måte, samtidig som de også har en viss overlapp. Behovene det dekker, er dog helt forskjellige.

- Målet med MOM er både å overvåke og oppdage feil før de skjer, og å løse feil som har oppstått på kortest mulig tid, forteller Rune Lystad, ansvarlig for Windows serverprodukter i Microsoft Norge.

- De fleste har ikke tid til å lese eventloggene. MOM er en "apekatt" som gjør dette, forteller Ketil Pedersen, spesialist på Microsofts produkter for serverdrift i Microsoft Norge.

MOM består av to hovedkomponenter, serverprogramvaren med konsoll og agenter installert på serverne som skal overvåkes. De ulike serverproduktene fra Microsoft leveres med slike agenter, eller Management Packs, som de egentlig heter. Agentene for hvert produkt er laget av den samme utviklergruppen som har utviklet selve produktet.

I tillegg leverer en rekke ulike tredjepartsleverandører Management Packs til både serverprodukter fra Microsoft og for andre typer systemer, inkludert rutere og svitsjer fra Cisco, maskinvare fra blant annet Dell og HP, Citrix Metaframe, Lotus Domino og servere med andre operativsystemer enn Windows. En oversikt finnes på denne siden.

Microsofts mål er at agentene skal kunne tas i bruk med et minimum av tuning. Når de installeres, er de utstyrt med et basissett med terskelverdier for de ulike verdiene. Disse er satt med bakgrunn i erfaringer fra blant annet Microsofts supportavdeling.

Pedersen mener at når et problem oppstår, går 80 prosent av tiden med på å finne ut hva problemet faktisk er. Når MOM alarmerer brukerne om at noe er galt, følger det "knowledge base"-artikler med alarmene om hva som kan være årsaken til problemet og også mulig løsninger. Dette skal redusere behovet for detaljkunnskap om problemet hos IT-personellet, men også redusere tiden det tar å løse problemet.

Brukeren kan også legge til egen kunnskap knyttet til det aktuelle problemet, slik at det blir lett å finne fram til den neste gang den samme alarmen går.

I enkelte tilfeller kan alarmsituasjoner oppstå som burde kunne løses uten inngripen av administratorene. I slike tilfeller kan administratorene sette opp systemet til automatisk å kjøre skreddersydde skript eller kommandoer når denne typen alarmer utløses.

Det er også mulig å tildele alarmer til enkeltpersoner eller avdelinger, slik at ikke alle skal ha ansvar for alt.

I tillegg til alarmeringen og håndteringen av feil, inkluderer MOM muligheter for visning av statistikk. Ved hjelp av tellere kan det laget statistikk som for eksempel kan brukes til å finne ut hva som på et gitt tidspunkt førte til redusert ytelse på en server eller i hele nettverket.

MOM 2005 kan også lage rapporter. En driftsavdeling eller en ekstern driftsleverandør vil for eksempel kunne være interesserte i å kunne rapportere om oppetid på servere og tjenester, responstid når feil oppstår og tidsbruken i forbindelse med feilrettelser. Rapporteringen er basert på SQL Server Reporting Services og det er mulig å opprette egne rapporter ved hjelp av SQL.

Det er mulig for andre personer, for eksempel en IT-direktør, å abonnere på rapporter som sendes ved faste tidspunkter.

disse sidene vises eksempler på brukergrensesnittet til MOM 2005.

Hva koster så MOM 2005? Grunnprisen er omtrent 30.000 kroner per MOM-server. Dette inkluderer SQL Server i bunnen. I tillegg må det betales en Operation Management License per server som overvåkes. Dette koster uten rabatter 500 dollar per server.

Agentene fra Microsoft, , Management Pack, er derimot gratis. Dette gjelder ikke nødvendigvis agentene fra tredjepartsleverandørene.

Det finnes også en enklere utgave av MOM 2005, som heter Workgroup Edition. Denne støtter overvåking av inntil ti fysiske eller virtuelle servere og koster 500 dollar for hele pakken. Installasjonstiden til denne er ifølge Pedersen normalt en times tid. Løsningen benytter ikke agenter, men poller i stedet WMI (Windows Management Interface) på den enkelte server ved jevne mellomrom. Dette fører til økt nettverkstrafikk sammenlignet med den agentbaserte løsning, hvor det er agentene som er den aktive part og serveren mottaker.

Workgroup Edition mangler også rapporteringsfunksjonaliteten som finnes i fullversjonen og inkluderer derfor heller ikke SQL Server. Den kan kun kjøres på Windows Server 2003, mens fullversjonen også kan kjøres på Windows 2000 Server.

Skjermdumper fra brukergrensesnittet til MOM 2005 kan du se på disse sidene.

Til toppen