Moms en "rasering av programvarebransjen"

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har i dag sendt et brev til Stortinget som slakter forslaget om innføring av merverdiavgift på programvare. Generalsekretær Per Morten Hoff kaller dette "en rasering av programvarebransjen".

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har i dag sendt et brev til Stortinget som slakter forslaget om innføring av merverdiavgift på programvare. Generalsekretær Per Morten Hoff kaller dette "en rasering av programvarebransjen".

IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge, skriver i brevet til Stortingets Finanskomité og Næringskomité at merverdiavgiftsreformen vil få meget uheldige utslag for norsk programvarenæring.

Generalsekretær Per Morten Hoff understreker i brevet at IKT-Norge prinsipielt ikke har noe imot merverdiavgift på programvare, siden dette skal innføres på andre tjenester. Det som imidlertid opprører organisasjonen er at programvare, slik teksten nå er utformet i forslaget til merverdiavgifsreform, stilles i en særstilling i forhold til andre produkter og tjenester.

- Går forslaget igjennom vil det kunne rasere hele programvare-næringen i Norge, hevder Hoff.

Han skriver videre at dette er en næring som er utpekt som et hovedsatsningsområde for Norge. - Programvarenæringen hadde i fjor en vekst på 38 prosent.. Første halvår i år ble det etablert 450 nye bedrifter innen denne næringskoden. Er det denne vekstindustrien som regjeringen nå vil ta livet av?

Følgende fakta blir lagt frem for Stortinget:

Laster du ned et program fra Internett fra en internasjonal nettside skal du etter forslaget ikke betale moms. Skaffer du deg samme programvare fra en norsk leverandør må du plusse på 23 prosent moms på kjøpesummen. Dette innebærer en klar konkurransevridning til fordel for de utenlandske selskapene. For banker, offentlig sektor og privatpersoner betyr dette at det norske produktet blir 23 prosent dyrere. Skal norske aktører som Agresso, SuperOffice, Mamut, Visma, Netaccount, Telenor, 4tel og andre greie seg i konkurransen, må de senke sine marginer med 23 prosent.

Ingen næring er i dag så konkurranseutsatt som IT-næringen, hevder Hoff.

IKT-Norge ber om at Stortinget tar tak i dette umiddelbart slik at konkurransevridning unngås. I dag betales det avgift av standard programvare som lastes ned fra Internett fra et utenlandsk nettsted. Fra neste sommer blir dette avgiftsfritt. Dette kan ikke norsk IKT-næring leve med.

Hoff sammenlikner forslaget med resultatet som ville oppstå dersom norske landbruksprodukter skal ha moms, mens utenlandske produkter som selges i Norge ikke skal ha det.

Til toppen