Moms-jakt driver Kvalito IT i døden

Hovedaksjonær Kim Størdal Toftner i Kvalito IT raser mot skattekontoret som har begjært selskapet konkurs.

Hovedaksjonær Kim Størdal Toftner i Kvalito IT raser mot skattekontoret som har begjært selskapet konkurs.

Bredbånds- og konsulentselskapet Kvalito IT er begjært konkurs. Fylkesskattekontoret i Trøndelag har et momskrav på 1,1 millioner kroner mot selskapet, og i går gikk skattekontoret til Trondheim Tingrett. Hovedaksjonær og daglig leder Kim Størdal Toftner mener konkursbegjæringen er urettferdig.

- Konkursen er blodig urettferdig. De vil ta inn moms på penger vi ikke har tjent. De åpner konkurs på fiktiv gjeld. De slår oss konkurs på inntekter vi aldri har hatt. Det oppleves som veldig surt, sier han. ikke vist vilje til å regne momsen mot de tap vi har hatt som følge av manglende innbetalinger til selskapet, sier han.

Skattekontoret krevde inn moms på 1,1 millioner kroner for 2003, som ikke har blitt betalt inn av selskapet. Men ifølge Toftner har selskapet krav på momsrefusjon på 1,8 millioner kroner, som følge av tap i selskapet. Han mener fylkesskattekontoret krever inn moms for penger de ikke har tjent.

- Skattekontoret åpner konkurs på fiktiv gjeld. De slår oss konkurs på inntekter vi aldri har hatt. Det oppleves som veldig surt, sier han.

Han eier sammen med broren Kaj Størdal Toftner 75 prosent av moderselskapet Kvalito Resten eies av de ansatte og SåkornInvest Midt-Norge. Kvalito IT omsatte for vel 30 millioner kroner i fjor, og det har rundt 5000 privat- og bedriftskunder.

Selskapet har slitt med likviditeten, og manglende inntekter gjorde at det ble vanskelig å betale inn momskravet til skattekontoret. Toftner forteller at han vil anke konkursbegjæringen til lagmannsretten, men samtidig har han lite håp om å vinne frem.

- Jeg mener vi har gode argumenter. Men det at en dommer skal overprøve en annen dommer, det har jeg liten tro på. Der har vi statistikken mot oss, sier han.

Kundene sikret

Han understreker at kundene ikke trenger å frykte at de ikke får levert tjenestene. Konkursboet er forpliktet til å drive selskapet videre inntil det kommer en kjøper av boet.

- Kundene eies av boet. De er garantert å få levert tjenestene sine så lenge boet bestyrer selskapet, og inntil det kommer en ny aktør og kjøper opp boet (restene av selskapet), sier Toftner.

- Vet du om noen aktuelle kjøpere?

- Jeg kjenner til at det er flere grupperinger som er interessert. Blant annet noen av de ansatte er interessert i å kjøpe boet sammen med eksterne investorer, sier Toftner.

Selskapets satsingsområder har vært tredelt: Programvare- og systemuvikling, Internetttilgang (SDSL, ADSL og radiolink til bedrifter og privatkunder), og ISP- og ASP-tjenester, serverhosting, samt salg av maskinvare og konsulenttjenester rundt dette.

Til toppen