Moms på tjenester gjør konsulentene blakke

Norges største konsulentselskap frykter dramatisk færre oppdrag fra det offentlige når moms på tjenester innføres 1. juli.

Norges største konsulentselskap frykter dramatisk færre oppdrag fra det offentlige når moms på tjenester innføres 1. juli.

Til sommeren blir det innført moms på tjenester i Norge. For privat næringsliv vil ikke dette ha så mye å si, men for finans- og banksektoren samt offentlig sektor vil momsreformen bety at deres budsjetter innenfor blant annet IT-må økes med minst 24 prosent.

For konsulentselskapene, som til nå ikke har måttet innkreve moms, kan dette føre til prispress - og mindre etterspørsel siden prisøkning til kunden blir det samme som momsen - 24 prosent.

- Svein Stavelin, administrerende direktør i Merkantildatas Ementor, hvordan blir dere påvirket av de nye momsreglene?


- Vi er innenfor tre hovedsegmenter: finans, offentlig sektor og industri- og handelsvirksomhet. Det siste segmentet vil ikke bli berørt av momsreformen, men innen bank og finans er vi svært usikre på konsekvensene, sier Stavelin til digitoday.no.

- Når det gjelder finanssektoren tror jeg ikke de kommer til å slutte å investere i IT selv om det kommer en moms på 24 prosent, mener Stavelin. Han tror at det kan bli noe annerledes for offentlig sektor. Det er klart at det kan føre til et enda større prispress i bransjen. De som kjøper vil ofte dele noe av momsen med leverandøren. Når det kommer en kostnadsøkning så demper det kjøpekraften. Men vi håper dette vil gå seg til etter hvert. Folk sluttet ikke å kjøpe mat selv om det kom moms på varene, hus har de heller ikke sluttet å bygge, sier Stavelin.

Han tror de verste utslagene vil komme i årets to siste kvartaler, men legger til at det "vil gå seg til" etter hvert.

Eli Giske, finansdirektør i EDB Business Partner ASA, sier til digitoday.no at selskapet ikke ser noen alvorlige konsekvenser for momspåslaget. De mener tvert imot at deres outsourcing-virksomhet fremdeles vil lønne seg for både private og offentlige. Moms eller ei.

Poul Kristoffersen i Mogul Norge sier dette om hvordan momsreformen vil slå ut for hans selskap:


- For oss vil dette ikke slå ut på prisene. Dette må kundene betale, det er det ingen tvil om. Ingen i bransjen har i dag mulighet til å lempe mer på prisene i dag, sier Kristoffersen. Han frykter ikke at følgende blir helt dramatiske for Mogul.com, selv om disse har mye med bank- og finansnæringen å gjøre.

- Vi leverer produkter som er "need to have", ikke "nice to have". Dette er forretningskritiske produkter som bankene ha, mener Kristoffersen som er særdeles kritisk til moms-påslaget.

Han frykter at ytterligere prisøkning kan ta livet av IT-konsulentene og flere kunnskapsmiljøer.

- Dette er jo en sinnssyk beslutning fra myndighetene. Timingen er helt idiotisk. På den ene siden sier man at kompetansen innen IT skal bygges opp, mens man på den annen side momsbelegger tjenester. Det eneste de gjør er å ta livet av bransjen, tordner Kristoffersen som mener at forskning og utvikling i selskapene kommer til å bli skadelidende, siden det bare blir plass for målrettede prosjekter og marginene blir mindre.

- Hele bransjen vil lide under dette, spår Kristoffersen.

Norgessjef for Cell Network, Sverre Hurum, sier til digitoday.no at man må trekke erfaringer fra Sverige, der de innførte samme momssystem for litt siden.

- I Sverige merket man et vakuum i markedet, og det ble en nedgang i begynnelsen. Men det gikk seg til etter hvert, sier Hurum til digitoday.no.

Hurum sier at responsen fra kundene er positive, og at de aller fleste er fullt klart over momsreformens følger for deres budsjetter. Men Hurum legger ikke skjul på at noen prosjekter sikkert vil bli utsatt som følge av moms på tjenester.

- Det er konsulentbransjen som vil lide under dette. Vi er ikke glad for dette, for å si det slik, sier Hurum til digitoday.no.

Til toppen