Mono i mål med utvidet .NET for Linux

.NET-implementasjonen Mono 2.0 ble lansert i dag med støtte for blant annet LINQ.

Mono i mål med utvidet .NET for Linux

.NET-implementasjonen Mono 2.0 ble lansert i dag med støtte for blant annet LINQ.

Stadig mer av programvaren som lages til Windows, er basert på Microsofts .NET-rammeverk, som kort fortalt består av et stort bibliotek med ferdigprogrammerte løsninger til vanlige programmeringsutfordringer, samt en virtuell maskin som tar seg av kjøringen av programmer som er skrevet for rammeverket.

Microsoft tilbyr .NET Framework kun til Windows og har kommet med flere oppgraderinger som inkluderer mye ny funksjonalitet. Den nyeste oppdateringen er .NET Framework 3.5, som blant annet inkluderer støtte for Language Integrated Query (LINQ).

Microsoft har nylig bekreftet at .NET Framework 4.0 er under utvikling. Selskapet har ikke fortalt så mye om hva denne versjonen vil inkludere, men det er klart at det blant annet fokuseres på parallellprosessering på både systemer med flere kjerner og distribuerte systemer.

Microsoft har gjort spesifikasjonene til sentrale deler av .NET tilgjengelige for ECMA og ISO. Dette gjør det mulig for andre å lage egne implementeringer av rammeverket.

    Les også:

Mono er en slik implementering. Dette er en åpen kildekode-versjon av .NET Framework for Linux, Mac OS X, Solaris og Windows. Mono utvikles av Novell-sponsede Mono Project og skla gjøre det mulig å kjøre .NET-baserte applikasjoner som kan kjøres på alle de støttede operativsystemene. I dag kunngjorde Mono Project av versjon 2.0 av Mono er lansert.

Den nye versjonen er kraftig forsinket, men takket være dette inkluderer den i stedet en del ekstra funksjonalitet i forhold til det som opprinnelig var planlagt.

Dette inkluderer full støtte for C# 3.0. Dette inkluderer også LINQ-støtte, men foreløpig bare for XML-objekter.

Mono 2.0 støtter FlowLayoutPanel-kontrollen.
Mono 2.0 støtter FlowLayoutPanel-kontrollen.

Mono 2.0 har dessuten støtte for blant annet ADO.NET 2.0 API-et som gir tilgang til databaser, ASP.NET 2.0 API-et for utvikling av webbaserte applikasjoner, Windows.Forms 2.0 API-et for å lage desktop-applikasjoner og System.XML 2.0 API-et for å manipulere XML-dokumenter. En mer komplett oversikt over nyhetene i Mono 2.0 finnes her.

Mono 2.0 støtter kontrollen Splitcontainer.
Mono 2.0 støtter kontrollen Splitcontainer.

Men Mono-prosjektet gir seg ikke med dette. Allerede den 8. desember skal Mono 2.2 slippes med blant annet en ny JIT-motor (Just In Time), flere forbedringer og en hel del mindre funksjonalitet. Samtidig skal det integrerte utviklingsmiljøet MonoDevelop komme i versjon 2.0. Dette oppgis i prosjektets veikart.

Deretter planlegges det en oppdatering hver tredje måned fram til desember 2009, hvor Mono 3.0 skal lanseres.

I versjon 2.4 loves støtte for LINQ til database-integrasjon og flere ASP.NET-forbedringer, i versjon 2.6 loves støtte for ASP.NET MVC og en første visning av Moonlight 2.0, Mono-prosjektets implementering av Silverlight 2.0. I versjon 2.8 skal det inkluderes en komprimerende «garbage collector» og en betaversjon av Moonlight 2.0. Microsoft ventes å lansere Silverlight 2.0 i slutten av oktober i år.

I Mono 3.0 loves det først og fremst støtte for Windows Communication Framework (WCF) og Cardspace/Infocard.

Til The Register sier Miguel de Icaza, leder for Mono-prosjektet, at det er lite som tyder på at Windows Workflow Foundation (WF) og Windows Presentation Foundation (WPF), som sammen med WCF var en del av .NET Framework 3.0, vil bli en del av Mono 3.0.

Mono 2.0 er tilgjengelig for nedlasting på denne siden.

    Les også:

Til toppen