Mono i rute for Linux-utgave av .Net

Mono-prosjektet for å kombinere Microsoft .Net med Linux og Unix, har en ny prøveversjon klar. Det blir ferdig til sommeren.

Mono-prosjektet for å kombinere Microsoft .Net med Linux og Unix, har en ny prøveversjon klar. Det blir ferdig til sommeren.

Mono Project er et åpen kildekode prosjekt som Ximian har tatt initiativet til. Versjon 0.17 ble nettopp gjort klar til nedlasting. Prosjektet regner med å holde løftet om å kunne tilby både utviklingsverktøy og en .Net virtuell maskin - en "common language runtime" for alle programmeringsspråkene i Microsofts .Net-plattform - til Linux innen sommeren.

Les også:

I desember i fjor overlot Microsoft to viktige .Net-elementer til den europeiske standardiseringsorganisasjonen, programmeringsspråket C# og språkinfrastrukturen CLI ("Common Language Infrastructure") som ligger til grunn for den virtuelle maskinen i .Net: CLR ("Common Language Runtime") som kjører kode under Windows for alle programmeringsspråkene tilpasset .Net-arkitekturen.

Det viktige i Mono-prosjektet er å tilrettelegge språkinfrastrukturen CLI for andre operativsystemer enn Windows, og blant annet framstille en CLR eller virtuell maskin som kjører .Net-programmer på Linux og noen Unix-varianter. Dette arbeidet suppleres av virksomhet for å framstille utviklingsverktøy, slik at utviklere som arbeider mot .Net ikke er nødt til å arbeide på Windows. I første omgang er det snakk om en kompilator for C#, og et klassebibliotek som arbeider mot ethvert språk som håndteres av CLR.

Lykkes Mono-prosjektet, vil kappløpet mellom Java og .Net endres på flere punkter. .Net vil kunne tilby både verktøy og virtuell maskin for flere plattformer og flere språk, mens Java-sidens verktøy og virtuelle maskin gjelder bare det ene språket. I et miljø der akselerert utvikling av webtjenester vil prege utviklingen, kan denne allsidigheten til .Net-siden få stor betydning.

En rekke utviklere innen åpen kildekode er engasjert i Mono-prosjektet, og alt de produserer vil også fordeles gratis under åpen kildekodelisens. Versjon 0.17 av Mono er tilgjengelig fra prosjektets nettsted (se lenke ovenfor). Endelige utgaver av CLR og C#-kompilatoren for Linux, regnes å være klare innen sommeren.

Ifølge Ximian, samarbeider Microsoft og Corel om et prosjekt for å tilby .Net-verktøy, deriblant C#-kompilator og CLR, til FreeBSD under Microsofts lisens for "delt kildekode". Mono mener denne lisensen er for restriktiv, siden den ikke tillater utviklere å distribuere kommersielle applikasjoner.

Til toppen